Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan med stöd av digitala verktyg

Vilken betydelse kan de digitala verktygen ha i det språkutvecklande arbetssättet i förskolan?

Genom att ta del av det filmade materialet nedan kan du få stöd i att utveckla det språkutvecklande arbetssättet på förskolan. Föreläsningen och presentationen spelades in under en temadag med fokus på de digitala verktygens betydelse i det språkutvecklande förhållningssättet i förskolan. Syftet var att koppla samman teori och praktik i förskolans undervisning. Filmerna är tillgängliga för dig som är anställd i Jönköpings kommun.

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan - vad säger forskningen? (film)

Susanne Kjällander, docent förskoledidaktik, ger ett vetenskapligt perspektiv på digitalisering i förskolan.

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan med digitala verktyg (film)

Personal från Kålgårdens, Lustigkullens och Bankeryds förskoleområden delar med sig av sitt arbete med digitala verktyg kopplat till ett språkutvecklande arbetssätt.

Ett medvetet användande av digitala verktyg i förskolan kan gynna barnens lärande. Personalen i förskolan bedömer om och hur de digitala verktygen tillför något till lärandesituationen. Medvetna val görs utifrån vetenskaplig grund och beprövat arbetssätt.

  • Publicerad: 19 dec 2023
  • Senast uppdaterad: 19 mar 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

27 okt 2022 15:55
Bygga ordförråd i förskolan
Att ha ett aktivt ordförråd handlar om att både förstå ord och att snabbt hitta och använda rätt ord när man ska prata, berätta, skriva och läsa. Det...
10 okt 2022 09:25
Tillgänglig lärmiljö för god språkutveckling i förskolan och de första åren i skolan
Det finns en stor kraft att påverka den språkliga miljö som ger förutsättningar för språkutveckling genom att skapa goda språkliga miljöer. För att f...
11 okt 2022 17:01
Digitalt berättande i förskolan
Uttrycken ”digitalt berättande” och ”multimodala uttryckssätt” syftar på ett berättande där texten inte är den enda möjliga formen för återgivande av...

Relaterade nyheter

Nyhet
20 dec 2022 16:31
Nytt förslag till digitaliseringsstrategi från Skolverket
Skolverket presenterade på måndagen ett förslag på en ny nationell digitaliseringsstrategi som sätter undervisningens kvalitet i fokus.
Boktips
29 nov 2023 14:09
Bygg barns ordförråd
Barnets ordförrådsutveckling sker kontinuerligt under olika delar av dagen. Boken ger dig som pedagog konkreta förslag på hur du kan stödja och organ...
Nyhet
7 sep 2023 14:30
Ny film om språkutveckling
Språkutveckling är ett prioriterat område i våra skolor och förskolor. Nu finns en kortfilm (Filmen om Anton) med utgångspunkt att sprida kunskap om ...

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
17 apr 2023 07:19
Sjung för språkets skull!
Samling, mötesplats, sångstund, musiklek, morgonsamling... Det finns många benämningar på den här stunden då vi samlar alla barn och sjunger, samtala...
Språkutveckling genom musik
15 jan 2024 13:38
Gott nytt kreativt år!
Nytt år och nya möjligheter. 2024, året då vi pedagoger mer än någonsin behöver ge våra barn i förskolan trygghet, självkänsla, glädje, hopp och fram...
Språkutveckling genom musik
7 dec 2023 07:48
Varför gör vi som vi gör?
Vi är mitt i jul och luciatiden. I förskolans värld innebär december en massa traditioner och man faller lätt in gamla rutiner och jobbar som man all...