Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Hur du möter ett barn eller en elev som är tyst

Har du ett barn eller elev i din verksamhet som varit tyst i mer än en månad? Då kan det röra sig om ångestdiagnosen selektiv mutism som innebär att barnet talar obehindrat i vissa situationer men inte i andra.

Ofta talar barnet i hemmet men inte i förskolan eller skolan. I snitt finns ett barn/elev med selektiv mutism på varje förskola/skola. Selektiv mutism är vanligare hos flerspråkiga barn än hos enspråkiga. Det är också hög samförekomst mellan språkiga svårigheter och selektiv mutism.

Alla som möter ett barn med selektiv mutism bör sträva mot samma förhållningssätt och bland annat:

  • bekräfta barnet och dess oro inför att tala
  • ge trygghet i att ingen kommer att tvinga till tal
  • jobba för ett tillåtande klimat i klassrummet/gruppen
  • använda alternativ och kompletterande kommunikation
  • vara modell i kommunikationen

Se filmen “Selektiv mutism – en introduktion” för mer fakta och råd.

Grundskolan:
Specialpedagoger på kommunens grundskolor är välkomna att kontakta skolpsykolog Anna Lind eller skollogoped Viktoria Front för förfrågan om handledning.

Förskolan:
Kontakta skolpsykolog Anna Lind för frågor.

Anna Lind

Viktoria Front

  • Publicerad: 18 dec 2023
  • Senast uppdaterad: 23 apr 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

16 nov 2022 15:01
Så här kan du jobba med ASL
ASL-metoden kopplar samman tala, lyssna, läsa och skriva med användande av digitalt skrivverktyg.
27 okt 2022 15:55
Bygga ordförråd i förskolan
Ordförråd handlar om att både förstå ord och att snabbt hitta och använda rätt ord när barnen ska prata och berätta. Det mentala ordförrådet fylls på...
27 okt 2022 14:27
Arbeta för språklig medvetenhet i förskolan
Betydelsen av att stimulera barns glädje och nyfikenhet för språklig medvetenhet, har god vetenskaplig grund och är en viktig förutsättning för den t...

Relaterade nyheter

Vad säger forskningen
10 okt 2023 14:10
Camilla och Malin har skrivit uppsats om språkstörning
Camilla och Malin är båda speciallärare och har gjort en kvalitativ intervjustudie kring lärares arbete med elever med språkstörning i årskurs 1 till...
Bli inspirerad
9 jan 2024 11:58
Grundskolornas bästa tips på språkutvecklande arbetssätt
Vill du ha ett enkelt, kort och konkret tips på aktivitet inom språkutvecklande arbetssätt? Här hittar du grundskolornas och några fritidshems bästa ...
Aktuellt just nu
21 sep 2023 08:44
Fira och uppmärksamma språket!
Snart är det dags för Europeiska språkdagen som sedan 2001 infaller den 26 september. Syftet är att lyfta fram språk och språkinlärning som någonting...

Relaterade blogginlägg

IT och specialpedagogik
15 apr 2024 06:32
Assisterande teknik är ingen genväg utan möjliggörare
"Behöver du verkligen glasögon fortfarande Lasse? Du har ju haft dem så länge så du borde ha lärt dig att klara dig utan nu!" Förhoppningsvis har i...
Språkutveckling genom musik
18 mar 2024 07:48
Resan med "Resan"
Förra blogginlägget handlade om ljud och musiklyssning. Jag hade tänkt fortsätta skriva om det, men måste först få berätta hur vi firade modersmålsda...
Språkutveckling genom musik
18 apr 2024 08:13
Våren, Vivaldi och vidgade vyer
I februari månads blogg började jag skriva om ljud- och musiklyssning. Nu kommer fortsättningen! I detta inlägg kommer jag att ge ett exempel på hur ...