Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Digitala nationella prov - DNP

Alla elever ska ha likvärdiga förutsättningar att genomföra de digitala nationella proven. Därför behöver du och dina elever en ändamålsenlig digital kompetens. Här har vi samlat material som kan hjälpa till i förberedelserna inför de digitala nationella proven.

Elevernas provmiljö

Skolverket arbetar med en ny provtjänst för digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd. För att eleverna ska få möjlighet att bekanta sig med provplattformen har de tagit fram en film där eleverna får en introduktion.

Via Skolverkets manual får du och dina elever möjlighet att till exempel lära er hur man navigerar mellan sidor i provet eller hittar det material som eleverna behöver för att kunna svara på frågor.

Eleverna har också möjlighet att bekanta sig med provplattformen genom att göra ämnesspecifika demoprov. Demoprov för de digitala bedömningsstöden i årskurs 6 finns tillgängliga nu. Demoprov och mer information hittar du via länken nedan.

Webbutbildning för dig som lärare

Skolverket har tagit fram en webbutbildning om provplattformen. För att få tillgång till webbutbildningen behöver du skapa ett användarkonto. Länk för att skapa detta hittar du på intranätets sidor om digitala nationella prov. När du skapar konto var då observant på att lösenordet måste bestå av minst 13 tecken, varav minst en stor bokstav, en siffra och ett specialtecken.

I april 2024 tillgängliggörs digitala betygsstödjande bedömningsstöd i biologi, fysik, kemi och samhällskunskap för årskurs 6. Bedömningsstödet stödjer en likvärdig och rättvis betygssättning samt ger ett bra stöd för dig som lärare. Att genomföra bedömningsstöden är också ett bra sätt att bekanta sig med Skolverkets provplattform. I Jönköpings kommun kommer bedömningsstödet i samhällskunskap att genomföras av alla våren 2024.

I januari 2024 sände Skolverket ett webbinarium om de nya bedömningsstöden i årskurs 6. Filmer från det tillfället och mer information om bedömningsstöden hittar ni hos Skolverket.

Innan ni genomför digitala nationella prov och bedömningsstöd har ni möjlighet att testa ett provgenomförande. Det är frivilligt men är ett bra sätt att testa provflödet. Test av ett provgenomförande görs för att testa inloggning och andra funktioner. Förväxla inte övningsprovet med demoproven som genomförs för att eleverna ska bekanta sig med provplattformen. Demoproven kräver ingen inloggning.

Provet finns tillgängligt om provledare/lärare och elever loggar in provplattformen.

Skolor kan till exempel använda övningsprovet för att

 • testa att tilldela ett prov till elever
 • testa inloggning för eleverna till provtjänsten
 • låta elever testa att genomföra och lämna in ett prov i provplattformen
 • låta skolpersonal testa att övervaka och avsluta provgenomförandet i provplattformen.

Elever och lärare i Jönköpings kommun har tillgång till provplattformen Dugga. Använd Dugga för att vänja dina elever vid att visa sina kunskaper via ett digitalt provverktyg.

Grunbkurser i användandet av Dugga läggs kontinuerligt ut i kalendern på Pedagog Jönköping.

Provtjänsten för digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd innehåller funktioner för:

 • överföring av användaruppgifter
 • säker inloggning
 • att genomföra och bedöma prov i en provplattform
 • arkivering av provmaterial och resultat

Läs mer om provtjänsten hos Skolverket.

Eleverna behöver ha en generell grundläggande digital kompetens samt en specifik digital kompetens kopplat till digitala nationella prov.

Skolverkets exempel på generell digital kompetens

 • Ha kunskap och vana att hantera den digitala enhet som ska användas vid provtillfället.
 • Ha erfarenhet av att läsa på skärm i det specifika ämnet.
 • Ha erfarenhet av att skriva med hjälp av den digitala enhet som ska användas vid provtillfället. Det innebär att eleven har kunskap i att skriva på tangentbord, att eleven kan redigera i texten, till exempel flytta textstycken och fetmarkera, kursivera etc.
 • Ha erfarenhet av att visa sina kunskaper och få återkoppling med hjälp av digitala verktyg.
 • Ha kunskap om och vana att använda, för eleven relevanta, digitala verktyg som stöd. Det kan till exempel vara talsyntes eller stavningskontroll.

Skolverkets exempel på specifik digital kompetens

 • Ha erfarenhet av att använda demoprov i provtjänsten för digitala nationella prov när dessa finns tillgängliga.
 • Ha erfarenhet av att navigera i provtjänsten när denna finns tillgänglig.
 • Ha kunskap om hur eleven vid behov kan få teknisk support under provtillfället.
 • Ha kunskap om vad det innebär att genomföra nationella prov digitalt utifrån ett säkerhetsperspektiv, att det t ex inte är tillåtet att ta skärmdumpar eller försöka påverka provsituationen på något sätt.
 • Publicerad: 14 okt 2022
 • Senast uppdaterad: 22 maj 2024
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

11 okt 2022 16:21
Att använda Dugga
Dugga är ett verktyg för att digitalt utvärdera kunskap. I Dugga kan lärare smidigt skapa och rätta prov och andra uppgifter.
20 okt 2022 09:29
Microsoft OneNote - användarstöd
OneNote kan liknas vid ett digitalt anteckningsblock där man kan spara både, text, bilder, videoklipp och ljudfiler.
8 dec 2023 13:41
Microsoft PowerPoint Live
Med Live-presentationer i PowerPoint kan åhörarna se en presentation på sina enheter och läsa liveundertexter på sitt föredragna språk samtidigt som ...

Relaterade nyheter

Nyhet
20 dec 2022 16:31
Nytt förslag till digitaliseringsstrategi från Skolverket
Skolverket presenterade på måndagen ett förslag på en ny nationell digitaliseringsstrategi som sätter undervisningens kvalitet i fokus.
Nyhet
30 jan 2023 11:09
Chat GPT - vad är det?
Vad är Chat GPT och hur kan du använda den i undervisningen? Joel Rangsjö, lärare på Bäckadalsgymnasiet, förklarar mer för dig som är nyfiken.
Lär dig mer
9 nov 2023 09:32
Konferens: Ta del av ett kunskapslyft om särskild begåvning
Varmt välkommen till konferens! Här får du ta del av värdefulla insikter från flera kunniga talare om hur förskolan, grundskolan och gymnasiet på ett...

Relaterade blogginlägg

Tillsammans för lärglädje
24 jan 2023 11:22
Är skolans digitaliseringsutveckling verkligen svart eller vit?
Vi lever i en alltmer digitaliserad värld där utvecklingen går i en rasande fart. Digitalisering väcker känslor som alla nya omvälvande företeelser g...
IT och specialpedagogik
15 apr 2024 06:32
Assisterande teknik är ingen genväg utan möjliggörare
"Behöver du verkligen glasögon fortfarande Lasse? Du har ju haft dem så länge så du borde ha lärt dig att klara dig utan nu!" Förhoppningsvis har i...
IT och specialpedagogik
4 nov 2022 10:40
Läser du med öronen eller ögonen?
Jag vet inte om du tycker om att läsa böcker men jag tycker att det är fantastiskt trevligt och rogivande att få sjunka ner i en skönlitterär bok. Me...