Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Är du redo för Skolverkets digitala nationella prov?

13 dec 2023 06:28

Aktuellt just nu

Under våren 2024 kommer Skolverkets digitala provplattform för de nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöden lanseras och börja användas i vår verksamhet. Här kan du läsa om vad det innebär för dig som lärare och hur du kan förbereda dig på bästa sätt.

Porträttbild på Tobias Staberg som är klädd i rutig skjorta och sitter vid ett bord.

Tobias Staberg är utvecklingsledare IT på utbildningsförvaltningen och en av de personer som leder arbetet med införandet av digitala nationella prov. Han håller även utbildningarna i Dugga. Nya tillfällen kommer erbjudas i vår.

Hallå där Tobias Staberg! Kan du berätta mer om syftet med att Skolverkets bedömningsstöd och nationella prov blir digitala?

– Skolverket själva säger att syftet med att digitalisera bedömningsstöd och nationella prov är att göra det enklare för skolor att administrera och hantera proven. Målet är att det på sikt ska leda till minskad arbetstid för bedömning, data och resultathantering. Att rapportera in provresultat kommer ske automatiskt och tekniska lösningar ska öka användbarheten och tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning.

Vad kommer det här innebära för våra skolor och lärare?

– Alla skolor kommer behöva sätta upp en fungerande organisationsstruktur för att skapa bra förutsättningar att genomföra proven. Det innebär bland annat att ha några som kan administrera provet, att säkra upp att det finns tillräckligt med provvakter (även extra ifall någon blir sjuk) och inte minst att ha någon på skolan som är fri från undervisning som lärarna kan att kontakta om det blir problem. Det kan vara i fall en elev har glömt dator, om det behövs en extra kabel, undersöka varför en elev inte kan logga in m.m.

Det är också viktigt att enskilda lärare tar sig tid att kompetensutveckla sig och öva på digitala provtillfällen innan Skolverkets digitala nationella prov (DNP) blir verklighet för att känna sig trygga med teknik och genomförande.

Vad gör utbildningsförvaltningen för att förbereda organisationen och våra lärare inför DNP?

– Det pågår ett förberedelsearbete som började vid terminsstart hösten 2023. Sedan ett tag tillbaka finns även en referensgrupp med som bollplank i processen. Den består av rektorer, administratörer och lärare med IT-funktion. Förberedelsearbetet innebär bland annat att vi:

  • skickar användaruppgifter till skolverkets provplattform,
  • ordnar inloggningar så att de fungerar för elever och personal,
  • har kontakt med Skolverket kring förändringar som sker,
  • tar fram lathundar, rollistor och checklistor för genomförande av digitalt prov,
  • erbjuder central support vid större problem,
  • erbjuder kompetensutveckling, bla utbildningar i Dugga för att öva på digitala prov.

Dugga? Varför är det viktigt att kunna det i samband med DNP?

– Ja, en del tänker nog att det känns onödigt att lära sig att använda Dugga eftersom det snart ska komma en annan digital provplattform men jag tänker tvärtom. Digitala prov innebär en del utmaningar och det är bra att ha mött de utmaningar och problem som kan uppstå innan skarpt läge. Skolverkets provplattform kommer inte att se ut som Dugga men de liknar varandra och har du använt Dugga kommer du känna igen dig och mötas av liknande utmaningar. DNP kommer du bara ha en chans att genomföra och för att undvika misslyckanden är det bra att ha övat innan. Även eleverna vinner på att ha testat digitala prov innan de ska göra DNP. Jag skulle verkligen vilja skicka med att inte hoppa över träningen i Dugga. Som alltid ger övning färdighet!

Vi erbjuder grundkurser i Dugga och nästa tillfälle är den 22 januari (länk till anmälan hittar du längre ner på sidan). Missar du den kan vi erbjuda fler utbildningstillfällen vid önskemål.

Vilka kommer vara först ut med att använda Skolverkets provplattform?

– Först ut att få testa bedömningsstöd och demoprov under VT 2024 är lärare och elever i åk 6 i ämnena biologi, fysik, kemi och samhällskunskap. Övergången till digitala prov kommer sedan ske successivt med olika ämnen, årskurser och skolformer fram till vårterminen 2026.

Vad gör att utbildningsförvaltningen väljer att testa provplattformen i samtliga ämnen i åk 6 även om vi inte behöver?

– Det blir bra lärtillfällen för elever och lärare och vi får fler chanser att testa support, teknik, roller och organisation på både skolorna och central förvaltning. Olika huvudmän gör säkert olika men vi vill säkerställa att organisation och teknik fungerar innan skarpt läge. Vi tror också att flera övningstillfällen kan avdramatisera DNP och dämpa nervositet hos både elever och lärare.

När och hur ska jag som lärare förbereda mig för digitala nationella prov?

– Om du är lärare i åk 6 får du inte missa Skolverkets webbinarium den 8 januari som handlar om digitalt bedömningsstöd. Skolverket släpper också en webbutbildning om provplattformen samma dag. Båda spelas in och går att se i efterhand.

Om du är lärare i de högre årskurserna kommer du få mer information längre fram. Stödmaterial utvecklas hela tiden och du hittar mycket information på Skolverkets hemsida. Här på Pedagog Jönköping finns även mer info och utbildningsmaterial om hur du använder Dugga.

Dela sidan
Frågor?

Har du frågor om Skolverkets digitala nationella prov? Kontakta din IT-pedagog, IT-administratör, lokala utbildare i Dugga eller skolledare i första hand.

Frågor som inte kan besvaras lokalt på din skola kan du skicka till UBF:s support:

UBF-support@jonkoping.se

Relaterade nyheter

Nyhet
20 dec 2022 16:31
Nytt förslag till digitaliseringsstrategi från Skolverket
Skolverket presenterade på måndagen ett förslag på en ny nationell digitaliseringsstrategi som sätter undervisningens kvalitet i fokus.
Aktuellt just nu
11 jun 2024 09:02
Håkan har testat Skolverkets nya provplattform - hur gick det?
I maj genomförde årskurs 6 i Jönköpings kommun bedömningsstöd i samhällskunskap i Skolverkets nya provplattform. Håkan Friberg jobbar som lärare på S...
Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...