Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Håkan har testat Skolverkets nya provplattform - hur gick det?

11 jun 2024 09:02

Aktuellt just nu

I maj genomförde årskurs 6 i Jönköpings kommun bedömningsstöd i samhällskunskap i Skolverkets nya provplattform. Håkan Friberg jobbar som lärare på Stenholmsskolan och var en av de lärare som i och med detta var först med att testa provplattformen. Hur gick det och vilka lärdomar vill han skicka med till dig som kollega inför digitala nationella prov (DNP)?

Porträttbild på Håkan Friberg som står framför en vägg med bildstöd.

Håkan Friberg är lärare på Stensholmsskolan och var en av de första i Jönköpings kommun att testa Skolverkets nya provplattform i skarpt läge under bedömningsstöden som gjordes i åk 6 i mitten av maj.

Hur upplevde du att det fungerade att göra bedömningsstöd via Skolverkets provplattform?

Jag tycker att det varit både bra och dåliga erfarenheter. Det är i allmänhet bra uppgifter. Cirka hälften av uppgifterna var självrättande och den andra hälften fick man rätta manuellt. Den manuella rättningen tog mycket tid för att det var mycket text att läsa men även lätträttad för instruktionerna för rättningen var väldigt tydlig.

Vad tyckte du om provplattformen?

Provplattformen var inte helt enkel att sätta sig in i. Vi gjorde några testprov innan men det var ändå mycket som var knepigt som t.ex. att sortera vilket delprov som skulle göras, frånvaromarkera elever och sätta igång provet. Det var lite oöverskådligt för elever och delprov kunde hamna på olika sidor och skulle markeras lite här och där samt att det laggade när sidan skulle uppdateras med den nya sorteringen.

Fungerade tekniken för eleverna?

Nej, vi hade mycket strul innan alla kom in som dom skulle. Det knepigaste var att logga in med ”SEB” (safe exam browser) som strulade. Vi fick komma på tillsammans vad som blockerade inloggning till cirka 1/3 av eleverna. Det visade sig att t.ex. rörliga bakgrundsskrivbord på datorerna och muspekare som inte var originalkonfigurerade ställde till det. När de var iordninggjorda och datorerna omstartade fungerade det. Under tiden fick resten av klassen vänta in. Några elever blev utkastade under tiden de gjorde provet och fick då gå ur provmiljön och starta om datorn. För en del hjälpte det att bara uppdatera sidan.

En annan knepig sak var att när jag som provledare släppte proven så kunde det ta mer än fem minuter innan alla deltagare kunde starta sina prov. Uppdatera sidan hjälpte ibland i denna situation också.

Upplever du att eleverna har den digitala kompetens som krävs?

Ja, de var duktiga på att följa instruktionerna och kunde genomföra provet på ett bra sätt. Hade instruktioner funnits hur man avhjälper olika ”fel” i förväg hade det gjort att mycket av strulet inte uppkommit.

Fungerade tekniken för dig som lärare?

Ja, tekniken var inget bekymmer. Möjligtvis att det tar en stund att markera och sortera olika grupper/delprov och att sedan få en uppdatering.

Behövde du ta hjälp av support från central förvaltning?

Nej, jag tyckte att det gick att få reda på saker genom manualer och filmer från Skolverket.

Behövde du ta hjälp av support på skolan?

Ja, både jag, rektor och skoladministratör var osäkra på hur allt skulle fungera och hur det skulle se ut när vi fick proven och hur det skulle gå till när provsvar skulle hämtas samt hur man administrerade rättning så det diskuterade/jobbade vi en del med både innan och efter proven.

Hur var det att släppa provet? Kände du dig förberedd när provet skulle ske?

Det kändes lite osäkert och det blev ju också en stor skillnad i tid från det att de första kunde börja proven tills de sista kunde starta upp.

Har du hunnit göra demoprov och övningsprov?

Ja, de var till stor hjälp så att jag hade förkunskaper om hur det skulle se ut i skarpt läge.

Vad skulle du vilja skicka med dina kollegor som är näst på tur att göra digitala nationella prov med sina elever?

Prata i god tid ihop dig med skolans provadministratör så att rätt kopplingar till ”testledare” och bedömare bestäms samt att provet hämtas och kan upptäckas av dig. Det var lite osäkert hur det gick till och vem som skulle göra vad. Gör testprovet med eleverna i god tid så att du upptäcker vilka egenheter tekniken tar sig för. I släpp-provet-ögonblicket kan man lätt bli stressad när inte alla elever kommer in och får vänta.

Rättningsarbetet tar sin tid men är också givande. Det påminner en del om Dugga. Jag tycker emellertid att det är ett rörigt gränssnitt då alla orättade provsidor dyker upp i en gemensam lista tillsammans med alla genomförda delprov i alla ämnen som då gör att man kan behöva bläddra 4-5 sidor för att komma rätt. Man kan filtrera men det blir lätt rörigt ändå.

För dig som vill lära dig mer

Den 17 och 28 oktober 2024 arrangerar Skolverket digitala förberedelsedagar för att stödja huvudmän och skolor inför digitala nationella prov. Dagen kommer innehålla information om överföring av användaruppgifter, inloggning och administration i provplattformen. Målgrupp är huvudmän, rektorer och skolpersonal.

Skolverkets webbinarier om digitala nationella prov

På intranätet finns mer information och tidplan för hur införandet av digitala nationella prov (DNP) och bedömningsstöd ser ut. Länkarna fungerar för dig som är anställd i Jönköpings kommun.

Dela sidan
Fakta digitala nationella prov och bedömningsstöd

Den 17 och 20 maj genomförde årskurs 6 i Jönköpings kommun bedömningsstöd i samhällskunskap i Skolverkets nya provplattform. Provet var obligatorsikt för alla grundskolor för att testa support, teknik, roller och organisation på både skolorna och central förvaltning.

UBF följer Skolverkets tidplan för digitala prov och bedömningsstöd och övergången till digitala prov kommer ske successivt med olika ämnen, årskurser och skolformer fram till vårterminen 2026.

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
13 dec 2023 06:28
Är du redo för Skolverkets digitala nationella prov?
Under våren 2024 kommer Skolverkets digitala provplattform för de nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöden lanseras och börja användas ...
Nyhet
20 dec 2022 16:31
Nytt förslag till digitaliseringsstrategi från Skolverket
Skolverket presenterade på måndagen ett förslag på en ny nationell digitaliseringsstrategi som sätter undervisningens kvalitet i fokus.
Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...