Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Rapport från Skolinspektionen är utgångspunkt för Marcus uppsats

13 nov 2023 07:34

Vad säger forskningen

Marcus Simonsson är tidigare rektor på Stadsgårdsskolan i Jönköping. I sin uppsats "Rektors roll i skolframgång vid låga kunskapsresultat" undersöker han kritik mot Skolinspektionens rapport "Långvarigt låga kunskapsresultat" och intervjuar rektorer som varit föremål för denna rapport.

Närbild på Marcus Simonsson

Marcus Simonsson, numera biträdande rektor på Erik Dahlbergsgymnasiet, läste mellan 2021 och 2022 utbildningsledning och skolutveckling och skrev en magisteruppsats med utgångspunkt från Skolinspektionens rapport "Långvarigt låga kunskapsresultat - grundskolor som under 10 år haft en hög andel elever utan betyg i alla ämnen (2021)".

Berätta om din uppsats

Jag tittade på kritik mot Skolinspektionens rapport Långvarigt låga kunskapsresultat - grundskolor som under 10 år haft en hög andel elever utan betyg i alla ämnen (2021) och intervjuade rektorer som var med i den. Jag utgick från forskning om skolframgång, skolsegregation och betyg för att se hur det påverkar hur rektorer arbetar med skolförbättring i områden där det är svårt för eleverna att lyckas.

Vad har du kommit fram till?

Bra samarbete, kontinuerligt ledarskap och tron på att alla elever kan lyckas är viktiga faktorer för framgångsrika skolor. Det visar till exempel Jarl & Blossing i Att organisera för skolframgång (2017). I rapporten Långvarigt låga kunskapsresultat säger Skolinspektionen att det är viktigt att elever får godkända betyg i alla ämnen för att en skola ska klara sitt uppdrag. Trots att de skolor jag studerade hade dessa kvaliteter, hamnade de ändå i Skolinspektionens rapport om låga kunskapsresultat. Dessa skolor har även fått mycket negativ uppmärksamhet i media. De flesta av dem ligger i så kallade utanförskapsområden med många elever som till exempel har låg utbildningsbakgrund, är utrikesfödda eller som är nya i landet.

Jag har försökt påvisa att det som anses viktigt för skolframgång inte alltid är tillräckligt för skolor i utanförskapsområden. Rektorer på sådana skolor behöver jobba på ett annat sätt än rektorer på skolor med färre utmaningar. I flera av mina intervjuer framkom det att samarbete med olika myndigheter, föräldrar, företag och ideella organisationer runt skolan är viktigt för elevernas framgång. Rektorerna behöver också vara skickliga på att hantera svåra situationer som hot om utvisning eller drogproblem bland eleverna.

Vad kan din studie bidra med för arbetet i skolan och för rektorer?

Ur mitt perspektiv behöver alla som är verksamma i skolan förstå utmaningen i att det inte är enkelt att bedöma vad som är en bra eller dålig skola. Varje rektor måste analysera sin egen skolas situation och upprätta och utveckla planer utifrån det. Rektorer i utanförskapsområden påverkas mycket av andra aktörer och politiska beslut. De måste ha elevernas reella framgång som mål och våga göra val som är bäst för eleverna, även om det inte alltid är det som ger mest uppmärksamhet.

Det vore bra om vi kunde prata om skolförbättring och kvalitet på ett mer nyanserat sätt, eftersom alla skolor och elever har olika förutsättningar. Jag tycker att min studie pekar på att vi behöver vara stolta över det vi gör och kunna förklara det på ett bra sätt.

Vill du veta mer?

Läs uppsatsen i sin helhet:

Rektors roll i skolframgång vid låga kunskapsresultat
En kritisk diskursanalys av rektorers relation till skolframgång i socioekonomiskt svaga miljöer
Författare: Marcus SimonssonDela sidan
Avhandlingar och uppsatser

Här på Pedagog Jönköping finns examensarbeten och avhandlingar som är skrivna av medarbetare i Jönköpings kommun.

Se alla avhandlingar och uppsatser

Har du nyligen avslutat ett examensarbete, licputerat eller disputerat? Kontakta Pedagog Jönköpings redaktion så publicerar vi ditt material.

pedagog@jonkoping.se

Relaterade nyheter

Vad säger forskningen
14 sep 2023 07:14
Anders avhandling handlar om att hantera historiska källor
Vad behöver elever lära sig för att hantera historiska källor och konstruera redogörelser inom en fråge- och källbaserad undervisning? Den frågan har...
Vad säger forskningen
23 jan 2024 08:09
Karin har undersökt stödåtgärder för att fler ska klara gymnasieexamen
Varje år får ett antal elever studiebevis, vilket innebär att eleven inte klarat något av kraven för att erhålla gymnasieexamen. I Karins masteruppsa...
Vad säger forskningen
26 feb 2024 06:21
Har jag en plats här? - Examensarbete om inkludering i förskolan
Martina Cederholm Ebuka och Stephanie Kjær Rasmussen har studerat förskollärarprogrammet på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och t...