Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Den tidlösa pedagogiken

7 jun 2024 13:53

Boktips

Dagens pedagogiska utmaningar är tidlösa och speglar frågor som ställts under 3000 år. Denna bok utforskar lärande och undervisning genom historiska och samtida pedagogers verk, med texter av bland andra Rousseau, Key och Dewey.

Sammanfattning

Författaren vill med boken ge kunskap om hur pedagogiken, didaktiken och synen på lärande utvecklats under de senaste 3000 åren. Kroksmark har därför valt ut 24 pedagoger och didaktiker som han anser vara tidlösa inom den västerländska traditionen. Varje pedagog/didaktiker har ett eget kapitel som inleds med att Kroksmark sätter in pedagogen i ett historiskt och pedagogiskt sammanhang. Därefter följer en originaltext som låter läsaren ta del av pedagogens syn på vad kunskap och bildning är, vad som ska läras och hur det ska gå till. Betydelsefull pedagoger och didaktiker som läsaren bland annat kan läsa om är Platon, Jean-Jacques Rousseau, Ellen Key, Jean Piaget och Ference Marton.

Varför ska du läsa?

Den här boken ska man läsa för att få en bakgrund till och inblick i olika pedagogiska och didaktiska teorier och personerna som ligger bakom dem. Det blir tydligt att att pedagogiken och didaktiken ingår i en idéhistorisk tradition. Genom att läsa boken får man också en förståelse för den vetenskapliga grund som vårt skolsystem vilar på.

Boken behöver inte läsas från pärm till pärm utan man kan välja att läsa om just den eller de pedagoger och didaktiker som väcker ens intresse.

Min reflektion

Egen reflektion Ibland är det lätt att tänka att de utmaningar vi ställs inför i verksamheten är något nytt, men liknande frågor har ställts och bearbetats av människor genom historiens gång och deras svar är fortfarande aktuella. Det upptäcker man om man läser den här boken. Många av de ʺnyaʺ pedagogiska idéer som ibland dyker upp och blir populära har oftast en bakgrund i den klassiska pedagogiken, vilket kan vara bra att känna till. ʺInget är nytt under solenʺ är ett talesätt som stämmer väl in även inom pedagogiken.

Heléne Hugo, förstelärare Fagerslättsskolan


Vill du också dela ett boktips?

Har du läst en bok du vill tipsa dina kollegor om? Hör av dig!

Dela sidan
Boktipset

Titel: Den tidlösa pedagogiken
Författare: Tomas Kroksmark
Förlag: Studentlitteratur
För vem? Pedagoger och alla andra som är intresserade pedagogiska och didaktiska frågor

Relaterade nyheter

Boktips
26 okt 2023 07:18
Sociala relationer i fritidshem
Att ha kunskap, både teoretiskt och praktiskt, om sociala relationer är viktigt för alla lärare. Det är extra viktigt i fritidshemmet där en stor del...
Boktips
25 sep 2023 10:54
Autism och ADHD i skolan och i gymnasiet
Alla vi som arbetar med barn och ungdomar i skolan möter elever som har svårigheter med lärmiljön i skolan. För att kunna hjälpa de här eleverna behö...
Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...