Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta

13 maj 2024 07:48

Boktips

Barns språkutveckling tar fart under de viktiga förskoleåren, men alla barn har inte samma förutsättningar. Hur kan förskolan ge dem bästa möjliga grund och utmana varje barn vidare?

Sammanfattning

Det här är verkligen en bok som ger inspiration att arbeta med att skapa mötesplatser för språkande i förskolan. Rubriker som ʺMeningsfulla sammanhangʺ och ʺMöjligheten att bli sitt bästa jagʺ gjorde mig intresserad och nyfiken och boken är fylld av exempel på språkrika lärmiljöer samt frågeställningar att använda i arbetslaget eller vid APT.

Något som författarna återkommer till är vikten av att vara en närvarande och lyhörd pedagog som ligger steget före när det gäller att tolka barns intentioner. De beskriver t.ex ʺmagnetiska mötesplatserʺ dit barnen dras och vikten av att materialet på dessa byts ut relativt ofta då det är det som gör platsen magnetisk. I boken beskrivs även berättande utifrån många aspekter och hur vi kan bearbeta sagor på många olika sätt genom att konkretisera med material.

Varför ska du läsa?

Det här är en bok som jag är övertygad om att alla inom förskolan tycker om. Den är enkel att läsa, exemplen är roliga och den föder idéer som personal kan förverkliga på sin avdelning. Den är fylld av glädje och beskriver förskolans arbete med de yngsta på ett fantastiskt vis med alla möjligheter den visar på.

Författarna ställer sig frågan: Hur kan förskolan ge barnen bästa möjlig grund och utmana varje barn vidare? Det finns inget enkelt svar på det men den här boken lämnade en känsla av vikten av att se varje barn och dess möjligheter och att varje barn blir någon i mötet med mig. Bokens första kapitel inleds med stycket om ʺSom du ser mig, så blir jagʺ.

Jag tycker om boken för dess fina barnsyn och förmåga att uttrycka det oändliga hav av möjligheter förskolan har för att möta och utmana varje barn i dess språkutveckling.

Min reflektion

Författarna belyser att forskning idag har visat att barn kan tillägna sig flera språk samtidigt och att detta inte påverkar barns språkutveckling. Att vara flerspråkig för barn kan tvärtom vara gynnsamt p.g.a förmågan att uttrycka sig. Det här tycker jag är intressant då vi ibland diskuterar sen språkutveckling och dess orsaker till det.

Författarna utgår från individen och hur det organiseras och struktureras för att alla barn ska komma till sin rätt. Detta gör de genom frågor som t.ex: Vilka barn kan bli sitt bästa jag genom att vara i samma grupp? Vilka barn lyfter varandra?

För mig går boken ihop med mina tankar kring vikten av det relationella förhållningssättet och att skapa en lustfylld förskola fylld av levande pedagoger som arbetar för att varje barn ska få bli sitt bästa jag.

Lena Sundling, rektor på Skänkebergs FO

Vill du också dela ett boktips?

Har du läst en bok du vill tipsa dina kollegor om? Hör av dig!

Dela sidan
Boktipset

Titel: Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta
Författare: Emilia Larsson-Samoladas och Moa Bäversten
Förlag: Lärarförlaget
För vem? Alla som arbetar inom förskolan

Relaterade nyheter

Boktips
29 nov 2023 14:09
Bygg barns ordförråd
Barnets ordförrådsutveckling sker kontinuerligt under olika delar av dagen. Boken ger dig som pedagog konkreta förslag på hur du kan stödja och organ...
Boktips
25 sep 2023 10:54
Autism och ADHD i skolan och i gymnasiet
Alla vi som arbetar med barn och ungdomar i skolan möter elever som har svårigheter med lärmiljön i skolan. För att kunna hjälpa de här eleverna behö...
Bli inspirerad
7 feb 2024 07:15
Förskolornas bästa tips på språkutvecklande arbetssätt
Vill du ha ett enkelt, kort och konkret tips på aktivitet inom språkutvecklande arbetssätt? Här hittar du några av förskolornas bästa exempel för att...