Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Autism och ADHD i skolan och i gymnasiet

25 sep 2023 10:54

Boktips

Alla vi som arbetar med barn och ungdomar i skolan möter elever som har svårigheter med lärmiljön i skolan. För att kunna hjälpa de här eleverna behöver vi ibland lära oss mer. De här böckerna förklarar elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och skoldagen.

Sammanfattning

Autism och ADHD i skolan ger en bättre förståelse för elever med autism och ADHD.
Den består av fyra delar med olika rubriker. Den första delen beskriver på ett generellt sätt vad som utmärker de två funktionsnedsättningarna.

Del två behandlar de funktionsförmågor som är särskilt viktiga för att skolan ska fungera och hur vi i skolan kan arbeta för det. Vi får också en introduktion till tydliggörande pedagogik och hur den kan bidra till att göra skolan begriplig, hanterbar och meningsfull.

Del tre har rubriken Skoldagen och är skriven ur elevens perspektiv. Vi vet att exempelvis raster kan vara problematiskt, liksom att äta i matsalen. Kapitlet innehåller sådana situationer med exempel på hur pedagoger har anpassat olika delar av undervisningen eller platser där det kan bli svårt att vistas.

Den sista delen handlar om samverkan med föräldrar och innehåller nyttig läsning för att skapa en förståelse hur det är att vara förälder till ett barn eller en ungdom där skolan inte fungerar.

Autism och ADHD i gymnasiet är uppbyggd på samma sätt men innehåller ytterligare en intressant del som beskriver hur vi kan arbeta för att skapa goda förutsättningar i organisationen.

Varför ska du läsa?

Alla vi som arbetar med barn och ungdomar i skolan möter elever som har svårigheter med lärmiljön i skolan. För att kunna hjälpa de här eleverna behöver vi ibland lära oss mer. Vi behöver ibland också en bättre förståelse för hur de upplever sin skoldag och vad det är som hindrar dem. De här böckerna ger en teoretisk bakgrund, men också beskrivningar på vad som kan underlätta för dem. Det är praktiska handböcker med konkreta exempel på hur du kan möta de här eleverna.

Min reflektion

Jag har arbetat i många år som lärare på högstadiet och det är inte alltid så enkelt att vara ensam pedagog med en grupp barn eller ungdomar. Jag valde att vidareutbilda mig till speciallärare och specialpedagog just för att jag ville förstå bättre. Jag hade så många frågor. Den här boken, och även den som finns för gymnasiet, önskar jag att jag hade haft tillgång till när jag arbetade på högstadiet. Den kan vara till nytta för dig som undervisar, men också för dig som är personal inom elevhälsan.

Annika Åkerström
Specialpedagog på Erik Dahlbergsgymnasiet

Dela sidan
Boktipset

Titel: Autism och ADHD i skolan
Författare: Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Ann Lindgren & Malin Reuterswärd
Förlag: Natur & Kultur
För vem? För alla som undervisar eller möter barn och ungdomar i skolan

Titel: Autism och ADHD i gymnasiet
Författare: David Edfelt, Annelie Karlsson, Ann Lindgren, Anna Sjölund
Förlag: Natur & Kultur
För vem? För alla som undervisar eller möter barn och ungdomar i skolan

Relaterade nyheter

Boktips
25 aug 2023 11:00
Professionsutveckling och kollegialt lärande: framgångsstrategier och utvecklande motstånd
Har du någon gång deltagit i en fortbildning där du tyckte att idéerna var meningsfulla och du kände dig inspirerad att förändra din undervisning? Me...
Aktuellt just nu
22 mar 2024 14:18
Nominera din skola eller förskola till miljöpriset
Har du, din förskola eller skola gjort något grönt, skönt och viktigt för att värna om miljön? Nominera till Miljöpriset för chansen att vinna 25 000...
Aktuellt just nu
12 mar 2024 11:38
Unikum - vad, hur, när och varför?
Unikum är vår nya lärplattform i Jönköpings kommun och först ut att börja använda den blir grundskolan och fritidshemmet i januari 2025, för att seda...