Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Konferens: Ta del av ett kunskapslyft om särskild begåvning

9 nov 2023 09:32

Konferens 25 januari 2024, Elmia

Lär dig mer

Varmt välkommen till konferens! Här får du ta del av värdefulla insikter från flera kunniga talare om hur förskolan, grundskolan och gymnasiet på ett bättre sätt kan stötta barn och elever med särskild begåvning.

Nationella och internationella talare är inbjudna till Jönköpings kommuns konferens för att ge dig en bra introduktion och inblick i området. De kommer leda föreläsningar och seminarier där du får ta del av deras erfarenheter, forskningsrön, goda exempel med mera.

Efter föreläsningarna kan du stanna kvar och mingla med deltagare och talare. Här får du chansen att dela insikter från dagen och skapa nya bekantskaper och nätverk som kan vara till nytta i ditt fortsatta arbete inom området.

Vem kan delta?

Konferensen riktar sig till dig som är medarbetare inom förskolan, grundskolan och gymnasiet, till skolledare, elevhälsans professioner samt politiker, beslutsfattare och andra tjänstepersoner som vill lära sig mer om området.

Stor utbildningsinsats

Konferensen är en del av en utbildningsinsats som sträcker sig över två år i Jönköpings kommun och som involverar medarbetare från förskolan till gymnasiet. Vårt mål är att sprida djupare kunskap inom ämnet så att alla barn och elever får en mer anpassad undervisning som möter deras individuella behov. Vi vill med satsningen främja en likvärdig förskola, grundskola och gymnasium med högre måluppfyllelse.

När och var?

Datum: 25 januari 2024
Plats: Elmia, Entré 6, Jönköping

Anmälan

Det finns ett begränsat antal platser till konferensen. Först till kvarn gäller. Sista anmälningsdag är den 8 december.

Biljetter för medarbetare i Jönköpings kommun

Rektorer, specialpedagoger och deltagare på kursen om särskild begåvning anmäler sig kostnadsfritt. Rektorer inom grundskolan tilldelas ytterligare två biljetter som fördelas fritt inom den egna organisationen. Nätverksminglet ingår inte i biljetten. Alla behöver anmäla sig, inkluderat de som blivit tilldelad en biljett. Utan registrering utgår fika och lunch!

Vill du som medarbetare delta kan du prata med din rektor alternativt chef. Biljetter utöver de som tilldelas respektive rektor debiteras internt. Priset är då 695 kr per biljett inklusive fika och lunch.

Entré till nätverksmingel kostar 300 kr för alla och inkluderar en buffé.

Biljetter för övriga deltagare

En biljett kostar 695 kr. Fika och lunch ingår. Entré till nätverksmingel kostar 300 kr och inkluderar en buffé.

Vi ser fram emot en inspirerande och lärorik dag tillsammans!

08.15-09.00 Registrering

09.00-09.20 Introduktion till dagen
Freddy Grip är dagens moderator och välkomnar alla deltagare till konferensen.

09.20-09.30 Skolminister Lotta Edholm

09.30-10.15 Hur känns det att vara särskilt begåvad i en grupp/ klass?
Elisabet Mellroth och Jesper Boesen berättar om hur det kan kännas att vara särskilt begåvad i en klass och på vilka sätt skolan kan stötta dessa barn och elever.

Under föreläsningen vill talarna involvera de som lyssnar, så du får möjlighet att vara en aktiv deltagare.

10.15-10.45 Paus med fika

10.45-11.30 Särskild begåvning ur ett internationellt perspektiv
Jaap Verouden pratar om konceptet Day a Week School - ett utbildningsprogram för högpresterande och särskilt begåvade elever. Day a Week School finns i Nederländerna och erbjuder en anpassad utbildning som möter elevernas behov av utmaning. Föreläsningen är på engelska.

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.25 Ett normkritiskt perspektiv och fördjupade kunskaper
Fördjupade kunskaper och ett normkritiskt perspektiv behövs för att hitta alla särskilt begåvade barn och elever oavsett kön, kulturell eller socioekonomisk bakgrund. Detta innebär att det behövs fokus på tidig upptäckt i förskolan och bättre anpassningar i grundskolan.

Lina Cederberg, Larry Rollag, Tina Alricson, och Tove Blomqvist berättar om vilka framgångsfaktorer och utmaningar de ser samt hur de arbetar idag.

13.30-14.10 Erfarenheter från en mentor
Björn Runow berättar om hur skolan kan möta särskilt begåvade elever på ett bra sätt. Han delar även sina egna erfarenheter av att arbeta som mentor åt barn och elever med särskild begåvning i matematik.

14.10-14.40 Paus med fika

14.40-15.30 Särskilt begåvad- inkludering, stöttning och differentiering
Fredrik Cumlin är särskilt begåvad och berättar om utmaningar han mött i sin skolgång. Fredrik pratar även om sin situation som lärare och hur han bemöter särskilt begåvade barn och elever i skolan och på läger.

15.40-16.40 Samverkan för att utveckla bättre stöd för särskilt begåvade elever
Synnøve Hjertaker, rektor, och Inge Andersland, doktorand, har samarbetat i två år för att bli bättre på att anpassa utbildningen till särskilt begåvade elever. Under sin föreläsning kommer de berätta om denna resa, där de även betonar delaktighet från alla lärare på den berörda skolan, ledningsgruppen och öppenhet från kommunens högskola. Tillsammans utvecklade de en ny teori och praktik för användning i sin hemkommun.

16.45-18.30 Avslutningsmingel och nätverkande
Vi delar insikter från dagen och utbyter erfarenheter. Det bjuds på buffé.

Freddy Grip

Freddy Grip har arbetat med vetenskapskommunikation riktat till barn genom hela yrkeslivet, senast på Tekniska muséet. Han har även tävlat i TV-programmet Talang och försökt göra naturvetenskap till fredagsunderhållning.

Elisabet Mellroth och Jesper Boesen

Elisabet Mellroth är lektor och lärare i Karlstad kommun samt affilierad forskare vid Karlstad universitet, där en av arbetsuppgifterna är att hålla i fortbildning kring särskild begåvning.

Jesper Boesen är docent i matematik med inriktning didaktik vid Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping (HLK). Just nu arbetar han som samverkansansvarig på HLK samt som forskningsmiljöledare för praktisk utbildningsforskning PLU vid Jönköping University.

Jaap Verouden

Jaap Verouden arbetar som pedagogisk konsult och är specialiserad på särskild begåvning och kognitiv talangutveckling. Jaap har 15 års erfarenhet av arbete på Het ABC i Amsterdam och var involverad i att etablera Day a Week School.

Lina Cederberg, Larry Rollag, Tina Alricson, och Tove Blomqvist

Lina Cederberg, Larry Rollag, Tina Alricson, och Tove Blomqvist ingår i en arbetsgrupp på Barn- och elevhälsan i Uppsala kommun. Där arbetar de med att stödja förskolan och grundskolan i frågor som rör särskild begåvning. De har även arbetat med att organisera fritidsverksamhet riktad mot särskilt begåvade elever, vilket resulterade i framtidsklubben GRO.

Björn Runow

Björn Runow är en legitimerad matematiklärare som arbetar för matteappen Magma. Tidigare har han varit del av organisationen Intize, och på sin fritid är han mentor åt en gymnasieelev som är särskilt begåvad. Björn driver också YouTube-kanalen MatteBjörn.

Fredrik Cumlin

Fredrik Cumlin vann SVT:s Genikampen som 17-åring. Han är civilingenjör i teknisk fysik och har cirka 800 högskolepoäng. Fredrik har jobbat som gymnasielärare och undervisat i matematik och logik på ungdomsläger. Idag jobbar han som AI-konsult på Google.

Inge Andersland, PhD

Inge har arbetat med särskilt begåvade elever sedan 2016. Han har en bakgrund inom religionsdidaktik, teologi och lärarutbildning. De senast åren har han mest fokuserat på utveckling av hållbara utvecklingsmetoder i samarbete med grundskolor.

Synnøve Hjertaker, rektor

Synnøve är rektor för en Garnes grundskola i Bergens kommun. Hon är mån om ledarens roll i skolutvecklingen. Garnes skola har under de senaste åren arbetat med att skapa anpassade utbildningar i den ordinarie undervisningen för särskilt begåvade elever.


Dela sidan
Kontaktperson

Har du några frågor om konferensen är du välkommen att kontakta Kristin Benerdal.
Tel: 036-10 67 27
kristin.benerdal@jonkoping.se

Relaterade nyheter

Aktuellt just nu
30 jan 2024 16:32
Stort intresse att lära sig mer om särskild begåvning på konferens
Jönköpings kommuns konferens om särskild begåvning som ägde rum på Elmia den 25 januari lockade många deltagare både från Jönköping och andra kommune...
Aktuellt just nu
23 feb 2023 13:47
Särskild begåvning - kompetensutveckling med start ht 23
Är du intresserad av att delta i kompetensutveckling kring särskild begåvning med efterföljande uppdrag? Nu har du som jobbar som förskollärare, lära...
Aktuellt just nu
17 maj 2023 07:38
Nu startar kompetensutveckling kring särskild begåvning
I höst börjar 25 pedagoger, både från förskola, grundskola och gymnasiet en kompetensutveckling om särskild begåvning. Utbildningsinsatsen kommer påg...