Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Beredskapsveckan bjuder på krislådor och tillfälle att öva

19 sep 2023 08:15

Aktuellt just nu

Vecka 39 är det dags för årets beredskapsvecka. Vad är det och varför måste jag hålla koll på det kanske du undrar?

Beredskapsveckan är en årlig förekommande informationsinsats från MSB och är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. I år uppmärksammas veckan lite extra på utbildningsförvaltningen. Bland annat kommer alla skolor och förskolor i samband med detta få krislådor. Det är lådor innehållande en grundläggande utrustning så att vi kan ha våra verksamheter öppna även vid elavbrott eller liknande.

Vad handlar beredskapsarbete och krisberedskap om och varför måste vi arbeta och lära oss om det?

– Vi har idag, som vi alla känner till, ett förändrat omvärldsläge. Det gör att förskola och skola, inte minst som samhällsviktiga verksamheter, behöver förbereda och bereda sig på olika former av kriser, situationer av höjd beredskap, säger Sara Johansson som är strateg på utbildningsförvaltningen. Krislådorna är en del av ett större och långsiktigt arbete inom beredskapsarbetet som gör sig extra påmind i samhällsviktiga verksamheter som våra förskolor och skolor

Vad är en samhällsviktig verksamhet?

– Definitionen på en samhällsviktig verksamhet (förordning 2022:524) är en verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Förskola och skola har här som samhällsviktiga verksamheter en viktig roll och funktion att så långt möjligt fungera också vid kriser och höjd beredskap och ge utbildning och tillsyn till barn och unga.

Vad innebär det här konkret för förskolorna och skolorna, hur kan vi förbereda oss?

– Även om vi inte kan veta vad som kan hända, finns det ändå områden vi kan planera och lära oss om. Det viktigaste är kanske just att vi pratar om de här, börja tänka på att detta kan hända och göra det vi kan för att förbereda oss. Områden jag tänker på är exempelvis cyberattacker som medför att internet och telefoni slås ut, elavbrott med avstängd värme och vatten som följd, uteblivna matleveranser, tillgång till skyddsrum och påverkanskampanjer och desinformation.

Vad är förvaltningens uppgift?

– En viktig del som förvaltningen vill ge är information och stöd på olika sätt i de här frågorna. Det sker bland annat genom information och samtal med alla rektorer i organisationen men också genom information, kunskap och material här på Pedagog Jönköping och vårt intranät. Här kan du exempelvis ta del av både skriftlig och visuell information, men också många olika utbildningar till såväl barn och elever som vuxna.

Tillsammans med Räddningstjänsten har vi också tittat på en planering om vi skulle hamna i en situation där vi inte kan ha alla våra förskole- och skollokaler öppna. Där har vi tagit ut, utifrån olika aspekter, förskolor och skolor med särskild funktion vid samhällskris. Det är de förskolor och skolor vi planerar att ha öppna i en krissituation i en situation där vi tvingats stänga ner övriga förskolor och skollokaler.

Hur kan beredskapsveckan uppmärksammas på min skola eller förskola?

– Temat för veckan i år är ÖVA. Vi hoppas att krislådorna kommer att vara ute på skolorna till den här veckan och vi planerar att praktiskt öva på ett krisscenario vid ett par skolor. Gör man inte det, skulle den här veckan kunna användas till, att med utgångspunkt i den information och utbildningsmaterial som finns här på Pedagog Jönköping och på intranätet, prata och fördjupa sina kunskaper kring vårt beredskapsarbete och beredskapsansvar.

Porträttbild på Sara Johansson

Sara Johansson är strateg på utbildningsförvaltningen.

Dela sidan
Beredskapsveckan

Så här beskriver MSB beredskapsveckan:

"Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober).

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats.

Ju fler som säger samma sak vid samma tidpunkt desto större genomslag."

Relaterade nyheter

Nyhet
7 nov 2023 07:25
Pedagog Jönköping fyller ett år!
I november 2022 lanserades Pedagog Jönköping som en digital mötesplats där pedagoger kan inspirera varandra och utvecklas i sina yrkesroller. Nu har ...
Aktuellt just nu
12 mar 2024 11:38
Unikum - vad, hur, när och varför?
Unikum är vår nya lärplattform i Jönköpings kommun och först ut att börja använda den blir grundskolan och fritidshemmet i januari 2025, för att seda...
Aktuellt just nu
22 mar 2024 14:18
Nominera din skola eller förskola till miljöpriset
Har du, din förskola eller skola gjort något grönt, skönt och viktigt för att värna om miljön? Nominera till Miljöpriset för chansen att vinna 25 000...