Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

"Vi bjuder in eleverna till delaktighet"

1 dec 2022 10:13

Månadens Lärglädjespridare - december 2022

Lärglädjespridare

Louise och Åsa är årets sista Lärglädjespridare. Möt två fritidslärare som bl.a. arbetar med äventyrspedagogik, ett upplevelse- och samarbetsbaserat arbetssätt som knyter samman ämneskunskaper.

Beskriv er själva och vad ni jobbar med.

Vi har arbetat tillsammans på Vätterslundsskolan sedan 2018. Just nu ansvarar vi tillsammans med ytterligare en kollega för verksamheten på fritidshemmet för åk 2-3. Under skoldagen undervisar Åsa i No och Louise i äventyrspedagogik. Louise är ansvarig för rörelsesatsningen i skolan. Åsa arbetar 80 procent på Vätterslundsskolan och 20 procent med fackligt arbete.

Lärglädje – hela vägen. Vad betyder det för er?

För oss betyder Lärglädje att synliggöra elevernas lärande för dem själva i sin vardag och göra dem medvetna om vad de kan och sin egen utveckling. Vi anser att det informella lärandet är grunden för detta. Vi vill samtidigt att eleverna ska känna en tillhörighet och delaktighet i det sociala sammanhanget som fritidshemmet utgör.

Hur skapar ni gemenskap, engagemang och nyfikenhet på er arbetsplats?

Vi bjuder in eleverna till delaktighet och visar dem tydligt när deras förslag på aktiviteter är genomförda. På detta sätt får vi eleverna engagerade i verksamheten. Vi vill att eleverna ska utmana sig själva i val av aktiviteter för att våga pröva nya saker. Vi är måna om att dela in eleverna i olika gruppkonstellationer för att stärka deras relationsskapande.

Då vi arbetar med Äventyrspedagogik som är ett upplevelse- och samarbetsbaserat arbetssätt ger det oss möjlighet att komplettera övrig undervisning. Några exempel är våra temaäventyr; ABC -klubben, Matspjälkningsäventyret, Tomtemors pepparkasrecept och Cirkusäventyret. I Äventyrspedagogiken får vi möjlighet att arbeta ämnesövergripande och här får eleverna på ett lustfyllt och spännande sätt knyta samman ämneskunskaper och befästa dessa på olika sätt, t.ex. genom att lösa olika uppdrag. Äventyrspedagogiken bygger också på kamratövningar och kamratbanor som vi undervisar kontinuerligt i alla klasser.

På vår arbetsplats ger vi varandra möjlighet att göra det vi är bra på och ta tillvara ta varandras kompetenser. Eftersom Vätterslundsskolan är en mindre enhet känner vi ”att alla barn är allas barn”. Detta ger en stor trygghet för eleverna och ger oss vuxna möjligheten att skapa relationer med i stort sett alla elever och vuxna.

Rätt förutsättningar ger möjlighet till hög kvalité i undervisningen på fritidshemmet och under skoldagen.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Vi har olika arbetstider under veckan för att täcka omsorgsbehov och undervisning under skoldag och fritidsverksamheten. Vi kan börja en dag med morgonomsorg och frukost för de elever som kommer tidigt och sedan gå ut en stund innan skoldagen börjar. Under skoldagen undervisar vi i olika ämnen.

13.30 kommer eleverna till fritids. Eftermiddagarna ser olika ut: kompisgrupper med olika aktiviteter, tillgång till gymnastiksal och ateljé. Minst en eftermiddag i veckan är vi i vår fina skolskog. Många gånger tänder vi en eld och lagar tillbehör till mellanmålet.

På vårt schema finns det även inlagd tid för planering och 60 min kvalitetstid/vecka för utveckling av fritidshemsverksamheten.

Vad är det bästa med jobbet?

Det finns mycket positivt med vårt jobb. Det är ett variationsrikt och kreativt arbete där vi har möjligheten att knyta kontakter och skapa relationer med våra elever. Vi har mycket roligt tillsammans med våra kollegor. Genom att vi möter eleverna under hela dagen får vi många gånger uppleva när ”glimten i deras ögon tänds,” när de upplever att de befäst kunskap eller när man har roligt tillsammans.

Vilken är den största utmaningen med ert jobb?

Att ha höga ambitioner och många idéer, det är mycket vi vill hinna med. Att landa i att man gjort tillräckligt - ”good enough”. Att hinna se alla barn och ge dem den tid och de förutsättningar de just då behöver.

När ni inte jobbar - vad gör ni då?

Louise: Jag är pilatesinstruktör och leder flera pass i veckan. Jag umgås gärna med familjen och tar promenader med hunden Tyra.

Åsa: Jag tycker om att umgås med familj och vänner, tränar lite då och då och är gärna och fixar i trädgården.

Dela sidan
Månadens lärglädjespridare

Namn: Louise Berglund och Åsa Bengtsson
Yrke: Grundlärare med inriktning mot fritidshem
Arbetsplats: Vätterslundsskolan

Relaterade nyheter

Lärglädjespridare
1 nov 2022 08:00
"Alla elever ska få känna att de lyckas oavsett olika förmågor"
Emma är en fotbollsspelare som brinner för elever med behov av extra stöd. Hon träffar elever före, under och efter skoltid och ser mötet och relatio...
Lärglädjespridare
1 sep 2023 06:45
Anna och Markus skapar festliga raster med rörelseglädje
September månads lärglädjespridare heter Anna Skoglund och Markus Pettersson. De är båda fritidslärare på Slättenskolan och brinner för att göra rast...
Lärglädjespridare
8 apr 2024 07:02
De stärker gemenskapen elever emellan
Månadens lärglädjespridare är inte bara en utan tre viktiga personer på Alfred Dalinskolan. Caroline, Filip och Frasse jobbar som socialpedagoger res...