Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Extra satsning utvecklar förskolebarns språk

10 mar 2022 16:04

Bli inspirerad

På Öxnehaga genomförs just nu ett musikprojekt för att främja barns språkutveckling redan i förskolan. Med stöd av statliga medel har flera låtar kunnat spelas in med musiker och barn från förskolan.

– Genom detta arbete har vi kunnat engagera både barnen och deras föräldrar. Det föds en stolthet i barnen över deras olika modersmål och de lär varandra otroligt mycket. Utvecklingen jag sett är verkligen enorm, säger musikpedagogen Sofie Tubbin.

Sedan 2020 har landets kommuner kunnat söka statsbidrag för språkutvecklande projekt. Jönköpings kommun fick under 2021 totalt 4,1 miljoner kronor, varav 13 förskoleområden har fått 1,3 miljoner kronor för olika projekt. Resterande pengar har använts centralt för bland annat kompetensutveckling och insatser för att öka deltagandet i förskolan.

"Utvecklingen jag sett är verkligen enorm."

- Sofie Tubbin

Musikprojekt på Öxnehaga

Ett av projekten som fått pengar är musikprojeket på Öxnehaga. Elva låtar har spelats in med hjälp av en producent, professionella musiker och såklart förskolebarnen själva. Sångerna handlar om det som händer på förskolan och det som barnen är intresserade av, som exempelvis skogen, småkryp, vänskap och bokstäver. Några av sångerna bygger på att förskollärarna med hjälp av barnen och deras föräldrar översätter orden hej, räkna till fem, klappa och stampa till barnens modersmål.

– Jag har arbetat som musikpedagog på Öxnehaga sedan 2013. Under åren har vi skrivit låtar som vi nu sökte bidrag för att kunna spela in. På Öxnehaga går det många barn som har ett annat modersmål och i många av låtarna blandar vi därför de olika språken, säger Sofie Tubbin som driver projektet.

Alla låtar kommer att finnas tillängliga på streamingtjänster och texter, noter och handledning samlas i en metodbok för att andra ska kunna använda materialet i sin verksamhet.

Här byggs ett förskolebibliotek!

Här byggs ett förskolebibliotek.

Kommunens första förskolebibliotek

Ett annat förskoleområde som fått projektpengarprojekt är Junedal, där även Västra förskolan ingår. Där har de byggt kommunens första förskolebibliotek.

– Vi har länge tänkt att det hade varit roligt med ett förskolebibliotek, så det känns jätteroligt att nu äntligen ha skapat den här platsen som vi kallar för vår språkateljé. Där finns, förutom böcker, en massa andra typer av språkutvecklande material, som spel, surfplattor och utklädningskläder. Allt kan användas för att främja barns språkutveckling, säger Linnéa Werninger, förskollärare på Västra förskolan.

Språkutvecklande insatser 2022

Utbildningsförvaltningen har även sökt statsbidrag för språkutvecklande projekt 2022, som är sista året då kommunerna har möjlighet att få bidrag. En del av pengarna har delats ut till varje förskoleområde, mellan 50 000 och 190 000 kronor var, beroende på hur många barn som finns i områdets verksamhet.

– De väljer själva vad pengarna ska användas till utifrån de behov de har, säger Anna-Karin Borka, tf chef för utveckling och lärande förskolan.

Text: Melinda Kåremalm

Dela sidan
Inforuta

Så har pengarna använts under 2020-2021:

  • Språkutveckling genom musik på Öxnehaga. Spelat in sånger på flera språk och tagit fram en handledning för personalen.
  •  
  • Inköp av facklitteratur inom språkutvecklande arbetssätt för personalen.
  • Inköp av barnlitteratur för användande på förskolorna och för familjer att låna hem.
  • TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), utbildning för 325 medarbetare inom förskolan.
  • Högskolekurs Språkutveckling och interkulturalitet för 38 medarbetare inom förskolan.
  • Föreläsningar för personal inom språkutveckling.
  • Förskolebibliotek på Västra förskolan och Junedals förskola, inköp av inredning och litteratur.
  • Språkpåsar med tvillingböcker (böcker med berättelser med svensk text och ytterligare ett annat språk).
  • Stödja personalen i det språkutvecklande arbetet inom kommunens förskoleområde.

Relaterade nyheter

Bli inspirerad
21 aug 2023 07:35
På Anna Dalins förskola har boklådor i hallen ökat läslusten
I hallen på avdelningarna Eken och Linden på Anna Dalins förskola möts barn och föräldrar av en läshörna med fåtöljer och en bokhylla full med färggl...
Boktips
13 maj 2024 07:48
Språkrika lärmiljöer för förskolans yngsta
Barns språkutveckling tar fart under de viktiga förskoleåren, men alla barn har inte samma förutsättningar. Hur kan förskolan ge dem bästa möjliga gr...
Boktips
29 nov 2023 14:09
Bygg barns ordförråd
Barnets ordförrådsutveckling sker kontinuerligt under olika delar av dagen. Boken ger dig som pedagog konkreta förslag på hur du kan stödja och organ...