Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

När AI ska betygsättas

18 jun 2024 06:53

AI i skolan

Det är lektion i entreprenörskap och eleverna ska redovisa sina koncept till en produkt som ska utvecklas för att lösa ett case. Jag blir glad eftersom just i år är presentationerna bättre än någonsin. Och när eleverna pratar hör jag många fina, fackmässiga begrepp som klingar bra. Men ändå får jag känslan av att något är på tok. Att något inte riktigt stämmer.

I slutet av presentationen ställer jag som vanligt följdfrågor till eleverna, men nu är det vackra språket borta. Eleverna verkar inte ha koll på koncepten som de presenterar. Dessutom vid djupare förfrågan verkar de dessutom ha väldigt dålig förståelse av begreppen som de precis har använt i presentationen.

Eller så är det programmeringslektion och jag diskuterar lösningar till vad som är egentligen ganska grundläggande uppgifter med en elev. Grundläggande uppgifter kräver enkla svar, och visserligen är det så att koden som eleven har skrivit löser uppgiften perfekt och effektivt. Men det är någonting med syntaxen som sticker ut. Det är utöver nivån för denna kurs, väldigt kompakt och elegant, och dessutom helt olikt den kod som eleven tidigare har skrivit. Och eleven kan inte heller redovisa för varför koden gör det som den gör.

Dessa är ett axplock av mina erfarenheter från läsåret 23/24, men arbetar du som lärare är det säkert något i dessa berättelser som du känner igen från dina lektioner eller bedömningsmoment. Grundorsaken är förstås språkmodeller som ChatGPT och Gemini som har blivit bättre och mer tillgängliga. Medvetenhet om deras förmågor hos elever har dessutom ökat under läsåret.

Så här dags när betygen ska sättas, efter många krävande månader av slit, är det väldigt lätt att känna att språkmodeller endast påverkat utbildning negativt. Var är de otaliga timmar som utlovades när det sades att AI skulle spara lärare tid och energi? I stället verkar arbetsbördan ökat och tid till kursinnehåll minskat på grund av bedömningar som måste numera göras muntligt. Skrivelser måste göras på lektionstid istället för hemma. Givande projekt har plockats bort efter att flertaliga inlämningar haft starka tecken på AI. Och vad är konsekvenserna för inlärningen när elever hoppar över viktiga moment - de moment som brukade kräva kritiskt tänkande och analys - bara för att leverera ett halvdant resultat som vid första anblick låter bra men i slutändan inte har något djup?

Blickar vi framåt är det klart att problematiken inte kommer att försvinna. AI är ett komplext mångfacetterat fenomen som kan skapa lika många problem som lösningar i samtliga samhällssektorer, inte minst utbildning. Vi befinner oss i en spännande men besvärlig period där varken vi och eleverna vet vad som gäller i många situationer. Men det är viktigt att vi tar itu med utmaningarna som har uppstått, båda utifrån vår arbetsbelastning och elevernas inlärning.

AI kan absolut spara oss tid och energi och den kan hjälpa våra elever att lära sig bättre och mer effektivt. Mitt mål under nästa läsår är att adressera denna obalans och fånga upp det positiva med vad AI har att erbjuda.

Möjliga steg mot detta mål är:

  • att väcka frågan om riktlinjer inom er organisation eller med ämneskollegor - hur kan vi dra nytta av språkmodeller i just vårt ämne, och i vilken grad och i vilket syfte tillåter vi användning av språkmodeller?
  • klarare kommunikation av dessa riktlinjer till elever - dessa kan vara olika beroende på moment.
  • väcka debatten med eleverna om syftet med uppgifter överhuvudtaget
  • ...och framförallt att hålla sig ajour med utvecklingen.

Men allt detta får väntar tills augusti. Nu nalkas det sommar.

Glad sommar allihopa!

Skribent

Andrew Galbraith

Förstelärare AI

  • Erik Dahlbergsgymnasiet

Dela sidan

AI i skolan

Vi som skriver är Andrew Galbraith, förstelärare i AI på Erik Dahlbergsgymnasiet, Dale Walker, lärare i naturvetenskap och teknik på Alfred Dalinskolan och Joel Rangsjö, IT-pedagog och lärare i svenska och spanska på Bäckadalsgymnasiet. För vem? Denna blogg riktar sig till pedagoger, som undervisar i främst grundskolan och gymnasiet, och som vill veta mer om AI. Om vad? Här kan du som pedagog få tips, idéer och inspiration om hur du kan utforska och använda AI i undervisningen.

Relaterade blogginlägg

Forskning i praktiken
15 sep 2023 11:58
Generativt AI och det nya plagiatet
Skolverket har nyligen publicerat en nyhet kring de risker och möjligheter som AI medför, med tydliga rekommendationer kring fusk. Var är det för nya...
AI i skolan
26 mar 2024 07:21
Lösa matematikproblem med AI
Du vet väl om att du och dina elever kan använda ChatGPT eller utbildningsverktyget Learning Toolkit i webbläsaren Microsoft Edge för att lösa matema...
Forskning i praktiken
20 jan 2023 13:23
Ett perspektiv på ChatGPT och AI i undervisningen
2022 var ett spännande år i AI-communityt. En ny generation av algoritmer utvecklades som kan skapa text, bild och till och med video. Det mest uppmä...