Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

AI som assisterande teknik

14 aug 2023 07:37

IT och specialpedagogik

Det är nog få i skolans värld som missat begreppen ChatGPT och AI denna vår. ChatGPT slog verkligen ner som en bomb i skolvärlden i vintras med många rop om risk för fusk och bekymmer för lärare.

Visst är det så att AI utmanar oss mycket, bland annat kring hemuppgifter. Att man nu inte längre kan vara säker på att eleven skrivit uppgiften själv eller om det är ChatGPT som gjort det. Men å andra sidan så har vi egentligen aldrig kunnat vara säkra på att det är eleven eller någon i dess närhet som har gjort uppgiften. Nu har det bara blivit tydligare. Nu har alla har samma möjligheter och på så sätt kanske ChatGPT hjälper oss att synliggöra utmaningen i hemuppgifter och läxor och tvingar oss att tänka kring bedömning och vad målet uppgifterna är.

Ny teknik med nya möjligheter

Utifrån min specialpedagogroll så kan jag se stora möjligheter med denna nya teknik. Att med hjälp av AI få möjlighet att få fram det man vill ha sagt och ta till sig kunskap och information utan att hindras av sina svårigheter.

Jag har bland annat testat att lägga in en berättelse skriven av en elev med språkstörning i Chat GPT. Texten hade många språkliga utmaningar men det fanns en röd tråd i berättandet. När jag klistrade in den i ChatGPT och bad den att ändra texten så det blev bra svenska så fick jag fram en berättelse som var språkligt helt rätt samtidigt som det var tydligt att det var elevens berättelse helt och hållet. På det här sättet hjälpte ChatGPT alltså till att få fram det eleven menade och inte hur det blev när hen skrev.

Ett annat exempel kan vara att eleven har använt tal till text (diktering) för att skriva en text. När eleven dikterar så kan hen antingen diktera en mening i taget och på så sätt få fram en bra text. Men ibland så hindrar det elevens berättelse som finns i huvudet och då kan det vara bra att bara få ur sig allt i en klump. Men gör eleven så blir texten svårläst med långa meningar och inga radbrytningar. Denna text kan du som pedagog låta ChatGPT strukturera genom att be den skapa bra meningar och styckesindelning till exempel. På så sätt blir texten mer lättläst för alla.

Ett verktyg i snart allas datorer och digitala enheter

För att använda ChatGPT krävs ett konto och du behöver vara 18 år. Det innebär att tjänsten inte kan eller får användas av eleverna i skolan men Microsoft, som är en av aktörerna bakom ChatGPT, har sagt att de ska lyfta in ChatGPT i deras verktyg. Redan idag har de börjat med detta bland annat i sökmotorn Bing. Där har kan du chatta med AI:n på samma sätt som i ChatGPT. Efter Bing kommer fler AI läggas in i fler av Microsofts tjänster tex Word. Det betyder att vi i en (vad jag tror) snar framtid kommer ha detta verktyg i våra elevdatorer och iPads. Hjälpen kommer alltså finnas nära. Redan idag finns ju många olika AI-tjänster bara ett knapptryck bort. Bland annat AI-chatten i Snapchat. Det innebär att vi inte kan välja om vi ska använda AI eller inte utan egentligen bara förhålla oss till denna nya verklighet och hjälpa eleverna att sålla och vara källkritiska. Allt som tex ChatGPT säger stämmer inte så källkritik kommer bli ännu viktigare.

Men ChatGPT kan göra mycket. Jag ställde denna fråga till ChatGPT:

Hur kan ChatGPT hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter? Som en AI-baserad virtuell assistent kan ChatGPT vara till hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter på följande sätt: 1.	Läsförståelse: ChatGPT kan läsa text och förklara svåra eller komplexa ord och fraser på ett enklare sätt. Elever kan ställa frågor om texten och få förtydliganden för att hjälpa till att förstå innehållet bättre. 2.	Stavnings- och grammatikkontroll: När elever skriver kan ChatGPT fungera som en korrekturläsare och flagga stavfel eller grammatiska fel. Det kan ge förslag på rättstavningar eller rätta felaktiga fraser för att förbättra skrivfärdigheter. 3.	Ordförståelse: Om elever stöter på ett ord de inte förstår kan de be om förklaringar från ChatGPT. Det kan ge synonymer, definitioner eller använda ordet i en mening för att underlätta förståelsen. 4.	Skrivunderstöd: ChatGPT kan fungera som en kreativ partner genom att generera idéer, ge strukturförslag och hjälpa elever att komma igång med att skriva. Elever kan diskutera sina idéer och få feedback för att utveckla sina skrivfärdigheter. 5.	Läxläsning: Elever kan dela sina läxläsningar med ChatGPT och ställa frågor för att fördjupa sin förståelse. ChatGPT kan bistå med förklaringar, sammanfattningar eller relaterade exempel för att stödja eleverna i deras lärande. Det är viktigt att komma ihåg att ChatGPT kan vara ett användbart verktyg, men det ersätter inte en kvalificerad lärare eller specialpedagog. Det är alltid bäst att kombinera användningen av teknik med personligt stöd och vägledning för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska kunna nå sin fulla potential.

Den sista delen i sammanfattningen tycker jag är spännande och viktigt och det känns ganska roligt att det är ChatGPT själv som formulerat detta.

”Det är viktigt att komma ihåg att ChatGPT kan vara ett användbart verktyg, men det ersätter inte en kvalificerad lärare eller specialpedagog. Det är alltid bäst att kombinera användningen av teknik med personligt stöd och vägledning för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska kunna nå sin fulla potential.”

Chat GPT ersätter inte lärare men ger eleven möjlighet att vara mer självständig och det är häftigt. Målet i skolan är att alla elever ska få utvecklas så mycket som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Chat GPT kan mycket väl vara ett verktyg för att kunna göra just det. Men Chat GPT är bara en av de olika verktyg som bygger på Artificiell intelligens (AI).

När jag ställde frågan lite bredare till ChatGPT om vad AI kan hjälpa med fick jag detta svar:

"Hur kan AI hjälpa elever med läs och skrivsvårigheter?

AI kan vara till stor hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter genom att erbjuda olika verktyg och stöd som underlättar inlärningen. Här är några sätt på vilka AI kan hjälpa elever i den här situationen:

  1. Text-till-tal: Genom att använda AI-baserad text-till-tal-teknik kan elever som har svårt att läsa få texten uppläst för sig. Detta gör det möjligt för dem att ta del av innehållet och förstå texten på ett mer effektivt sätt.
  2. Ordförutsägelse och autokorrigering: AI kan användas för att ge elever förslag på ord medan de skriver och även korrigera stavfel. Detta hjälper till att förbättra deras skrivförmåga och ger dem mer självförtroende när de skriver.
  3. Grammatik- och språkstöd: AI kan användas för att ge elever feedback och råd om grammatik och språkbruk. Genom att analysera texten kan AI identifiera vanliga grammatiska fel och erbjuda förslag på korrigeringar.
  4. Anpassade inlärningsprogram: Med AI kan det skapas anpassade inlärningsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa program kan använda adaptiv teknik för att identifiera och fokusera på de områden där eleverna behöver mest stöd, vilket gör inlärningen mer effektiv och individanpassad.
  5. Digitala läromedel och resurser: AI kan användas för att utveckla och anpassa digitala läromedel och resurser för elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta kan inkludera anpassade texter, interaktiva övningar och visuella hjälpmedel som underlättar förståelsen och inlärningen.

Det är viktigt att notera att AI-baserade verktyg och resurser bör användas som ett komplement till traditionella undervisningsmetoder och inte ersätta dem. Lärare och pedagoger spelar fortfarande en avgörande roll i att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter och att anpassa undervisningen efter deras individuella behov."

Att använda tekniken klokt för elevens bästa

Redan idag finns AI med i olika verktyg och tjänster i skolan utan att vi tänker på det men den här utvecklingen kommer bara explodera. Tekniken finns där det är bara vi som måste använda den klokt för att stödja eleverna på bästa sätt. För mig handlar det om att blanda det analoga och det digitala och det verkar ju även ChatGPT tycka.

Jag ser med spänning fram emot att få följa denna utveckling och ser att ett av mina uppdrag är att hjälpa till att sålla i denna djungel med fokuset att det vi använder måste var till hjälp för eleverna i deras lärande och utveckling.

Skribent

Lars Alvåg kontaktkort

Lars Alvåg

Specialpedagog Skoldatateket

Dela sidan

IT och specialpedagogik

Jag heter Lars Alvåg och är specialpedagog med ansvar för Skoldatateket. Jag jobbar med specialpedagogiskt IT-stöd och finns som ett bollplank till verksamheten när det gäller frågor kring tillgängligt lärande med digitala verktyg. För vem? För dig som jobbar med barn och elever och som vill läsa om hur vi med digitala verktyg kan stödja deras lärande med ett specialpedagogiskt fokus. Om vad? Tillgängligt lärande med digitala verktyg. Det handlar bl.a. om assisterande teknik, bildstöd, strukturstöd mm. Kort och gott om hur vi kan stödja barn och elever så att de får möjlighet att bli sitt bästa jag.

Relaterade blogginlägg

IT och specialpedagogik
11 maj 2023 12:01
Elevers självständiga lärande
Vi lever i en digital tid där hjälpen ofta finns nära oss i våra telefoner eller andra digitala enheter. I skolans värld överöses vi med en mängd oli...
IT och specialpedagogik
15 apr 2024 06:32
Assisterande teknik är ingen genväg utan möjliggörare
"Behöver du verkligen glasögon fortfarande Lasse? Du har ju haft dem så länge så du borde ha lärt dig att klara dig utan nu!" Förhoppningsvis har i...
IT och specialpedagogik
6 mar 2024 16:08
Visualisera ännu mera…
Vet du skillnaden mellan bildstöd och visuellt stöd? Jag kommer ofta på mig själv att använda begreppen lite slarvigt och otydligt och det är det nog...