Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Ett samverkansavtal är en sak men att samverka är så mycket större

30 maj 2024 14:15

Tillsammans för lärglädje

Vi befinner oss i en komplex och föränderlig värld inom kommunal verksamhet. För mig är samverkanssystemet i Jönköpings kommun en oumbärlig pelare för hur väl vi ska lyckas med vår utveckling för framtiden. Vårt samverkansavtal* är mer än bara en organisatorisk struktur; det är en väv av kunskap, samarbete, kommunikation och koordinering som sammanför alla medarbetare för att uppnå våra gemensamma mål och idéer för just vår skola, vår förvaltning eller vår kommun.

Samverkan är ett förhållningssätt där du och jag genuint vet och känner att vår samlade kompetens är större än den enskildes kompetens.

Vårt samverkansavtal bidrar på flera sätt utveckla verksamheten inom grundskolan och hela förvaltningen:

  1. Ökat engagemang: Genom att involvera både arbetsgivare och arbetstagare i beslutsprocesser och problemidentifiering skapar ett samverkansavtal en känsla av ett gemensamt ägarskap och engagemang för utvecklingen av vår verksamhet. Detta i sin tur leder så gott som alltid till ökad motivation och produktivitet hos oss alla som arbetar i verksamheten.
  2. Kunskapsdelning: Samverkansavtalet är grunden för en kultur där vi tillsammans uppmuntras att bidra till vår organisations framgång genom att dela med oss av vår kompetens. Avtalet främjar öppenhet och delaktighet för att vi ska känna oss bekväma med att dela med oss av vår kunskap och erfarenhet. Det skapar också en tydlighet och förutsägbarhet som underlättar på vilket sätt kompetensen kan delas till andra. Att vi i organisationen stimulerar tillväxten av kollegors kompetens och därigenom organisationens samlade kunskapskapacitet. När vi medarbetare på utbildningsförvaltningen känner att vår kompetens och erfarenhet tas tillvara ökar engagemang och lojalitet gentemot Jönköpings kommun som arbetsgivare. Detta leder i sin tur till högre arbetsprestationer och minskad personalomsättning, vilket är avgörande för organisationens långsiktiga framgång.
  3. Effektivitet: Genom etablerade och tydliga kommunikationskanaler och samarbetsstrukturer bidrar vårt samverkansavtal till smidigare och effektivare verksamhet. Genom att förebygga konflikter och främja samarbete kan vi undvika onödiga förseningar och ineffektivt arbete.
  4. Förbättrad arbetsmiljö: Vårt samverkansavtal inkluderar bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet på alla våra arbetsplatser. Genom att arbeta tillsammans för att identifiera risker, problem och utveckla åtgärder för att förebygga skapar vi en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö för alla anställda inom grundskolans alla verksamheter.
  5. Innovativa lösningar: Genom att främja en kultur av samarbete och öppenhet stimulerar samverkansavtalet till kreativitet och innovation på arbetsplatsen. Alla vi som arbetar inom utbildningsförvaltningen uppmuntras till att ta initiativ, prova nya idéer och hitta innovativa lösningar på problem och utmaningar samt att bidra till en kontinuerlig utveckling av verksamheten. Inom grundskolans verksamheter använder vi ett stödmaterial som heter Innovationsguiden.

"I varje diskussion, i varje debatt, vi delar med glädje, det vi vet och kan. Alla lösningar är inte alltid lätta, men tillsammans kan vi göra det rätta."

För mig är samverkansavtalet alltså inte något som bara står skrivet på papper, det är en viktig pelare för att skapa drivkraft att utveckla vår verksamhet tillsammans genom att främja engagemang, kunskapsdelning, effektivitet, god arbetsmiljö och innovativa lösningar.

Det är min övertygelse att vi med en kultur av samarbete och öppenhet får en arbetsplats där alla bidrar till verksamhetens framgång och långsiktiga hållbarhet.

*Samverkansavtalet är ett skriftligt avtal om samverkan och arbetsmiljö. SKR, Arbetsgivarförbundet Sobona och centrala fackliga organisationer inom den kommunala sektorn har slutit ett centralt avtal om samverkan och arbetsmiljö.

Skribent

Charlotte Olsson

Charlotte Olsson

Utbildningschef grundskolan

Dela sidan

Tillsammans för lärglädje

Här delar utbildningsdirektören och utbildningscheferna för förskola, grundskola och gymnasieskola i Jönköpings kommun - Erik Nilsson, Stefan Nilsson Ekvall, Charlotte Olsson och Henrik Natt och Dag, med sig av sina tankar om kompetensutveckling, hur våra verksamheter ska utvecklas och hur vi tillsammans ska arbeta för lärglädje hela vägen.

Relaterade blogginlägg

Tillsammans för lärglädje
12 dec 2022 14:48
Brevet till Anton
I mitt första blogginlägg får du läsa ett brev till en fiktiv elev i vår verksamhet, jag kallar honom Anton. I brevet förklarar jag vad han kan förvä...
Tillsammans för lärglädje
24 jan 2023 11:22
Är skolans digitaliseringsutveckling verkligen svart eller vit?
Vi lever i en alltmer digitaliserad värld där utvecklingen går i en rasande fart. Digitalisering väcker känslor som alla nya omvälvande företeelser g...
IT och specialpedagogik
15 apr 2024 06:32
Assisterande teknik är ingen genväg utan möjliggörare
"Behöver du verkligen glasögon fortfarande Lasse? Du har ju haft dem så länge så du borde ha lärt dig att klara dig utan nu!" Förhoppningsvis har i...