Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Att skapa fritids som är tydligt och tryggt

21 maj 2024 07:30

Gästbloggare Marie Bergman

Tillgängligt lärande

De flesta eleverna i de yngre skolåldrarna går på fritids. Hur kan vi tillsammans skapa en verksamhet som är tydlig och trygg för alla elever?

I mitt uppdrag som förstelärare i fritidshem ingår det att skapa struktur och rutiner samt utveckling av verksamheten. Det handlar då om att börja från grunden, att skapa tydliga regler och rutiner som är väl förankrade hos alla. Sedan gäller det att man följer dessa och håller i och håller ut.

Att skapa en struktur på fritids med många elever och flera vuxna kräver att verksamheten är väl genomtänkt och välplanerad. Att alla pedagoger vet vad som ska göras, vem som ansvarar för vad, var man ska vara, när aktiviteter ska ske osv.

Lokaler och material

Börja med att se över lokaler och material. Vilka aktiviteter passar i de olika rummen? Försök hitta en balans så att det blir en naturlig fördelning av eleverna. Rensa och sortera materialet och märk upp var sakerna har sin plats. När vuxna och elever vet vad som gäller i olika situationer under dagen skapar det en trygghet.

Bildstöd som svar på frågor

Att använda sig av bildstöd är ett bra sätt att tydliggöra verksamheten. Många funderingar och oro hos eleverna kan minska om man redan på morgonen får veta vad som ska hända på fritids när skoldagen är slut. Vad ska jag göra, var ska jag göra det, med vem ska jag göra det, hur länge? är frågor som en del elever oroar sig för. Har man då en tavla med tydliga bilder och klockslag kan eleven själv se och läsa och få svar på sina frågor.

Att använda sig av bildstöd är ett bra sätt att tydliggöra verksamheten.

Övergångar mellan olika verksamheter är också viktiga att ha rutiner för eftersom elever kan uppleva dessa som jobbiga. Det är då extra viktigt att de är genomtänkta och tydliga så att eleverna vet vad som kommer att hända och vad som förväntas och att rutinerna är lika vid övergångarna. Vi går alltid till klassrummet och checkar in eleverna, berättar när de går hem och vad som kommer ske under eftermiddagen.

Rastaktiviteter skapar gemenskap

På rasterna under skoltid sker många olika aktiviteter. Även här gäller det att det finns tydliga rutiner så eleverna får en så bra rast som möjligt. Att varje dag erbjuda rastaktiviteter skapar en gemenskap och glädje för de som inte vet vad de vill göra. Ett rastvärdsschema där det står vilken zon på skolgården man ansvarar för ser till att det finns vuxna fördelade på hela gården.

Lika viktigt som en välplanerad verksamhet är arbetet med relationer. Att jag som vuxen är tydlig, lyssnar, behandlar alla lika och visar att jag bryr mig. Även relationerna mellan vuxna har stor betydelse. Att eleverna vet att vi pratar med varandra, hjälper varandra och finns där för alla elever.

Storarbetslag för elevvård

Under en skoldag sker det många möten mellan människor. VI tillsammans måste arbeta för att elevernas hela skoldag ska bli så bra som möjligt. Vi lärare måste hitta rutiner och tillfällen där vi kan mötas och diskutera verksamheten samt elever. Här spelar skolledningen en viktig roll. Att de schemamässigt möjliggör dessa mötestillfällen.

På Tabergsskolan har vi varje vecka storarbetslag (varannan vecka F-3 och varannan vecka 4-6) där lärare och lärare mot fritidshem träffas och diskuterar verksamheten men även diskuterar elevvård. Den veckan man inte deltar i storarbetslag är man på fritids så att alla har möjlighet att delta.
Ett nära samarbete med EHT har vi också. Spontana frågor kan lyftas nästan dagligen och en gång i månaden kommer vår specialpedagog till vår gemensamma fritidsplanering då vi kan lyfta elever som det finns frågor kring. Vi lärare mot fritidshem deltar även på skolans EHT-träffar vilket gör att man får en större helhetsbild av eleverna.

Tillsammans för eleverna

På Tabergsskolan är vi tre förstelärare, en på fritidshem, en i F-3 och en i 4-6. Varje vecka har vi schemalagd tid för att träffas 90 minuter. Vi tillsammans planerar och håller i kompetensutvecklingen samt SKA-arbetet. Detta har sammansvetsat skolans personal och vårt arbete. Att alla är delaktiga och arbetar mot samma mål skapar en gemenskap, en vi-känsla.

Vad jag kortfattat har försökt beskriva är att arbetet på en skola sker tillsammans. När vi tar tillvara på varandras kunskaper och erfarenheter, hjälper varandra och har roligt tillsammans kan vi skapa en skola där alla mår bra, trivs och känner sig trygga!

Denna gång är det Marie Bergman som gästbloggar:

"Jag heter Marie Bergman och arbetar som förstelärare i fritidshem på Tabergsskolan.
Har varit verksam som fritidslärare i 35 år men på Tabergsskolan i drygt 1 år.

Tillsammans med de andra förstelärarna på Tabergsskolan ansvarar vi för skolans kompetensutveckling som är ”Stimulera läsintresse” Att få ha tid varje vecka till detta och göra det tillsammans bidrar till en gemenskap på skolan som betyder mycket. Har alltid värnat om ”tillsammans för elevernas bästa” och tror starkt på det."

Skribent

Marie Bergman

Förstelärare fritidshem

  • Tabergsskolan

Bloggarna på Pedagog Jönköping består av personliga texter. Åsikter och ställningstaganden är skribentens egna.

Dela sidan

Tillgängligt lärande

En blogg med fokus på tillgängligt lärande för att inspirera dig som är pedagog i främst grundskolan. Här delar pedagoger från verksamheten med sig av sina kunskaper och erfarenheter. För vem? Lärare i grundskolan Om vad? Tillgänglig lärmiljö.

Relaterade blogginlägg

IT och specialpedagogik
15 apr 2024 06:32
Assisterande teknik är ingen genväg utan möjliggörare
"Behöver du verkligen glasögon fortfarande Lasse? Du har ju haft dem så länge så du borde ha lärt dig att klara dig utan nu!" Förhoppningsvis har i...
IT och specialpedagogik
16 dec 2022 08:30
Vilken är den bästa matteappen?
Vilken är den bästa matteappen? Den typen av fråga har nog inte bara jag ställt mig eller fått under åren. Vi som pedagoger är ofta nyfikna av oss oc...
IT och specialpedagogik
6 mar 2024 16:08
Visualisera ännu mera…
Vet du skillnaden mellan bildstöd och visuellt stöd? Jag kommer ofta på mig själv att använda begreppen lite slarvigt och otydligt och det är det nog...