Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Utomhuspedagogik i stadsmiljö

30 apr 2024 08:47

Utomhuspedagogik

Per Brahegymnasiet ligger mitt i Jönköping och vid första tanken kan man tänka att vi inte har mycket till natur kring skolan. Men det finns mer än vad man kan tro och med en kortare vandring till fots har vi ändå en möjlighet att få in naturen som en viktig del av vår verksamhet.

Möjligheten att använda omgivningen kring skolan varierar såklart beroende på skolans placering. Men det räcker ofta med nån liten grönyta för att man ska kunna upptäcka en hel del.

Några exempel på vad jag gör:

Vättern
5 min bort så står vi vid Vätterns södra strand. Förutom att man kan se lite av sjöns karaktärer som klarvattensjö så ger stranden en bra scen att diskutera olika ekosystemtjänster som kan kopplas till Vättern. Ekosystemtjänster är ibland rätt svårt för eleverna att förstå. Så det underlättar förståelsen när man kan diskutera dessa live utanför klassrummet. Vilka produkter ger Vättern oss, hur reglerar Vättern temperaturen, vilka kulturella tjänster det vill säga intressen, hobbys m.m. kan Vättern ge oss?

Trädorientering
Mångfalden av olika trädslag i stadsmiljö är ofta stor. Träden står av förklarliga anledningar ganska solitärt vilket gör dem lätta att hitta. Vi använder oss av en trädorientering. Eleverna får en karta med enskilda träd utmärkta. De orienterar sig runt och varje träd ska sedan artbestämmas.

Eleverna använder dels en färdig artbestämningsnyckel men de får även testa att använda AI-appar för artbestämning. Google lens, Flora incognita, artsoraklet, Obsidentify eller Seek är några exempel på appar för artbestämning.

Att använda dessa appar är ofta ett kul och motiverande inslag. Eleverna fascineras över att kunna få ett artförslag direkt via telefonen. Det kluriga är att kunna vara källkritisk och jämföra sina artförslag med andra källor.

Artkunskap
Vad gäller kärlväxter och fåglar gör vi några längre turer på 2 h med olika fokus. Vi har möjlighet att nå Rocksjön och naturreservatet i sjöns södra del. Turerna brukar ha lite olika fokus. En tur där vi jobbar mer riktat mot kärlväxter, blommor. De arter eleverna själva hittar och identifierar med flora och ovan nämnda appar blir sedan till klassens artlista som vi sedan kommer träna på att känna igen. Vanligtvis blir det ett praktiskt test på dessa arter vi ett senare tillfälle. Men det är alltså klassen själv som bestämmer vilka arter som ingår.

Vi söker också efter invasiva främmande växter vilket man nästan alltid hittar i närheten av städer. Att se dessa invasiva arter och hur de växer och i många fall tar över i det området de finns ökar förståelsen för varför de är ett problem i naturen.

Den andra turen fokuserar mer på fåglar i stadsmiljö. Jag tänker att man tillsammans skapar sig en artlista av fåglar av det man faktiskt ser på sin tur. Att det sedan kan variera mellan olika elevgrupper har ju egentligen ingen betydelse alls. Även de vanligaste arterna som kråka, kaja, skata, ringduva osv är en svårighet för de flesta eleverna.

Vilka hinder kan man som pedagog uppleva?

Först och främst är tiden en faktor. Att tillbringa lektionstid utomhus tar tid. Man kan uppleva det som att man inte hinner lika mycket som om man varit inne i lektionssalen. Att hitta lämpliga besöksmål kan också vara en utmaning, samt att ofta till fots ta sig dit och tillbaka under den tid man har. Kan man använda vägen dit och hem för att se och resonera om saker så kan man ändå få en välfylld lektion.

Utomhuspedagogik skapar ökad artkunskap

Att få en ökad förståelse för arter och dess mångfald ger en ökad möjlighet att förstå centrala begrepp som biologisk mångfald och därmed på ett högre plan förstå hur ekosystem och många av de hot och förändringar som ekosystem och mångfald står inför. Det är vanligt att man kategoriserar naturen i väldigt grova penseldrag, skog, fåglar, djur och massa småkryp. Genom en ökad artkunskap kan man måla bilden av vår natur med finare penseldrag.

Skribent

Thomas Rostedt

Lärare i Naturkunskap

  • Per Brahegymnasiet

Bloggarna på Pedagog Jönköping består av personliga texter. Åsikter och ställningstaganden är skribentens egna.

Dela sidan

Utomhuspedagogik

En blogg med fokus på utomhuspedagogik. Här delar pedagoger och lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet med sig av sina erfarenheter, tankar, funderingar och bästa tips. För vem? Denna blogg riktar sig till dig som är nyfiken på utomhuspedagogik. Om vad? Här kan du få idéer och inspiration om hur du kan utforska och använda dig av utomhuspedagogik i undervisningen och som fritidsaktivitet för att skapa lärglädje med naturen som redskap.

Relaterade blogginlägg

Utomhuspedagogik
5 feb 2024 15:24
Med en känsla av äventyr
En ny termin har startat och med den öppnar sig nya möjligheter. Eleverna har återvänt till skolan, jag är redo med nya lektioner och överallt finns ...
Utomhuspedagogik
13 mar 2024 07:23
Att utforska världen
I det här blogginlägget kommer jag att presentera olika lektioner och metoder för utomhuspedagogik med rörelse och sensorisk inlärning i fokus. Vi ko...
IT och specialpedagogik
30 jan 2023 07:30
Visualisera mera!
Om jag säger McDonalds, vad är det första du ser framför dig då? Eller om jag säger Nike? Jag gissar att du förmodligen får upp bilden av ett gult M ...