Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Med en känsla av äventyr

5 feb 2024 15:24

Utomhuspedagogik

En ny termin har startat och med den öppnar sig nya möjligheter. Eleverna har återvänt till skolan, jag är redo med nya lektioner och överallt finns en känsla av äventyr i luften. Det är dags att sätta mål och sträva efter dem, inte bara genom traditionella studier, utan också genom utforskning av världen omkring oss genom utomhuspedagogik.

Utomhusklassrummet erbjuder en plats för lärande som går bortom bänkar och väggar. Varje skogspromenad, varje utflykt till en sjö eller park, är en möjlighet att inte bara förstå ämnen på ett nytt sätt utan också att skapa en närmare koppling till naturen. Genom att kombinera teori med praktik får vi chansen att se bortom sidorna i läroböckerna och upptäcka de levande lektionerna som naturen har att erbjuda.

Så, låt oss omfamna den här utomhuspedagogiska terminen med entusiasm och en öppenhet för äventyr. Genom att integrera naturen i vår inlärning skapar vi inte bara kunskap utan också en starkare koppling till vår omgivning.

"Visst hade hon hört Mattis och Lovis tala om vad som fanns utanför Mattisborgen, älven hade de talat om. Men inte förrän hon nu såg hur den med vilda forsar brusade fram djupt under Mattisberget förstod hon vad älvar var. Skogen hade de talat om. Men inte förrän hon nu såg den mörk och underlig med alla sina susande träd förstod hon vad skogar var. "

- Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren (1981)

I början av året kan det vara passande att undersöka djurspår som finns i vår närhet. Här går att få in många olika av skolans moment utöver själva undersökandet av djurspåren. Eleverna kan få läsa och skriva om de olika djuren vars spår ni finner men de kan även ges möjligheten at illustrera dem.

Något annat som jag tillsammans med mina elever brukar göra är att skriva sinnesdikter i naturen. Här övar eleverna, utöver att skriva, på att använda sig av adjektiv, dvs beskrivande ord. I det här fallet handlar det om att stanna upp och försöka beskriva naturen runt om kring oss.

Att laga mat i naturen är alltid uppskattat, speciellt om det är kallt ute. Den varma elden, ljuden och dofterna som det för med sig är underbart! I skolans värld kan det dock vara svårt att laga mat ute då elevgruppens allergier kan spela in. Jag har upptäckt att vegetarisk pyttipanna och vegetarisk wok med potatisbullar är två maträtter som fungerar bra. Vill man så kan man ju så klart laga köttet bredvid. Mina elever älskar att få hjälpa till med matlagningen, hacka och skala. De vill gärna hjälpa till att bygga elden.

Slutligen kan jag konstatera att utomhuspedagogik inte bara är roligt, utan också superlärorikt! Att lära sig i naturen är som en frisk fläkt för hjärnan och ger eleverna chansen att lära på ett sätt som är både fritt och strukturerat.

Eleverna får komma ut i naturen och ges möjlighet att få använda alla sina sinnen vid inlärning är en stor vinst. Det är som en win-win, där elever får knyta an till ämnen på riktigt och samtidigt andas in lite frisk luft. Så våga ta klivet!

En wokpanna full med mat som står på en öppen eld. Det syns fötter från barn som står omkring.

Att laga mat ute är alltid uppskattat. Den varma elden, ljuden och dofterna som det för med sig är underbart!

Mål: Utforska och identifiera djurspår i snö och lära sig tolka de unika kännetecknen för spåren.

Material:

 1. Pappersblock eller anteckningsbok
 2. Färgade sprayflaskor (vattenfärg eller matfärg och vatten)
 3. Förstoringsglas
 4. Guide över vanliga djurspår i snö

Genomförande:

Introduktion (10 min):

 • Inled lektionen med att prata om hur snölandskapet kan fungera som ett "naturligt papper" som fångar och bevarar djurspår.
 • Diskutera vikten av att förstå djurspår och hur de kan avslöja vilka djur som rört sig i området.

Teoretisk genomgång (15 min):

 • Presentera en guide över vanliga djurspår i snö och diskutera de specifika kännetecknen för varje spår.
 • Demonstrera hur man kan använda förstoringsglas för att studera spåren i detalj.

Fältarbete (30 min):

 • Ta med eleverna ut i det snötäckta landskapet och uppmana dem att leta efter djurspår.
 • Använd de färgade sprayflaskorna för att markera spåren och göra dem tydligare för studier och dokumentation.

Gruppdiskussion och reflektion (15 min):

 • Samla eleverna för en gruppdiskussion. Låt varje elev dela med sig av sina observationer och försök att identifiera djurspåret.
 • Diskutera hur olika djur anpassar sina rörelsemönster och fotavtryck beroende på snöförhållandena.

Avslutande aktivitet (10 min):

 • Be eleverna att skapa en konstnärlig representation av ett specifikt djurspår i snölandskapet med hjälp av sina anteckningar och färgade sprayflaskor.
 • Avsluta lektionen genom att återkoppla till målen och understryka betydelsen av att förstå hur djur interagerar med sitt vinterlandskap.

Mål: Utforska sinnena och använda adjektiv i dikter genom en utomhuslektion på lågstadiet.

Material:

 1. Anteckningsblock eller små skrivblock
 2. Färgglada pennor eller kritor
 3. Clipboards för enklare utomhusskrivning
 4. Eventuellt enkla kikare eller förstoringsglas för närmare observation

Genomförande:

Förberedelse (10 min):

 • Introducera lektionen genom att prata om naturens skönhet och mångfald och hur våra sinnen hjälper oss att uppleva den.
 • Ge eleverna en översikt över vilka sinnen de kommer att fokusera på under lektionen (syn, hörsel, känsel, lukt, smak).

Sinnlig utforskning (20 min):

 • Ta med eleverna ut i en närliggande utomhusmiljö, som en skolgård, park eller skogsområde.
 • Ge dem tid att stilla observera och använda sina sinnen för att uppfatta olika aspekter av naturen.

Adjektivsamlingsaktivitet (15 min):

 • Be eleverna att skriva ner adjektiv som beskriver det de ser, hör, känner, luktar och eventuellt smakar (förutsatt att det är säkert att göra så utomhus).
 • Använd clipboards för enklare skrivning och uppmana dem att vara kreativa och använda målande ord.

Diktskapande (30 min):

 • Ge eleverna en enkel diktmall med plats för varje sinne (t.ex. syn, hörsel, känsel).
 • Låt dem använda sina adjektivslistor för att skriva en kort dikt för varje sinne.
 • För dem som känner sig extra kreativa, uppmuntra användning av rim eller rytm för att göra dikterna mer livfulla.

Dela och utforska (15 min):

 • Låt varje elev presentera en av sina dikter för klassen och förklara vilka sinnen de har fokuserat på. Detta varierar från grupp till grupp men jag rekommenderar att alla elever ges möjlighet till att öva på att presentera sina arbeten.

Genom att integrera naturen i diktskapandet får eleverna möjlighet att använda sina sinnen som inspiration för kreativt skrivande, samtidigt som de övar sitt skrivande.

Sinnesdikt i naturen

Vad kan du se?
Långa, fina, höga, färger, stora, blöta, tunga, vacker, mörk

Vad kan du känna mot din hud?
Kallt, varmt, vind, kyla, regn

Vad kan du höra?
Vinden, barn, djur, naturen

Vad kan du lukta?
Naturen, hösten, träden, marken

Skribent

Linus Ögren

Linus Ögren

Lärare i Fritidshem och utomhuspedagog

 • Attarpsskolan

Bloggarna på Pedagog Jönköping består av personliga texter. Åsikter och ställningstaganden är skribentens egna.

Dela sidan

Utomhuspedagogik

En blogg med fokus på utomhuspedagogik. Här delar pedagoger och lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet med sig av sina erfarenheter, tankar, funderingar och bästa tips. För vem? Denna blogg riktar sig till dig som är nyfiken på utomhuspedagogik. Om vad? Här kan du få idéer och inspiration om hur du kan utforska och använda dig av utomhuspedagogik i undervisningen och som fritidsaktivitet för att skapa lärglädje med naturen som redskap.

Relaterade blogginlägg

Utomhuspedagogik
30 apr 2024 08:47
Utomhuspedagogik i stadsmiljö
Per Brahegymnasiet ligger mitt i Jönköping och vid första tanken kan man tänka att vi inte har mycket till natur kring skolan. Men det finns mer än v...
Utomhuspedagogik
13 mar 2024 07:23
Att utforska världen
I det här blogginlägget kommer jag att presentera olika lektioner och metoder för utomhuspedagogik med rörelse och sensorisk inlärning i fokus. Vi ko...
Utomhuspedagogik
4 jun 2024 08:13
Sommarens möjligheter för utomhuspedagogik
Just nu är det fantastisk att vara lärare med fokus på utomhuspedagogik. Naturen är ett ständigt föränderligt klassrum som erbjuder oändliga möjlighe...