Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Att utforska världen

13 mar 2024 07:23

- fördelarna med utomhuspedagogik och rörelsebaserat lärande

Utomhuspedagogik

I det här blogginlägget kommer jag att presentera olika lektioner och metoder för utomhuspedagogik med rörelse och sensorisk inlärning i fokus. Vi kommer att ta en närmare titt på hur vi kan använda naturen som vår lärosal och låta eleverna utforska och upptäcka världen runt omkring dem på ett aktivt och engagerande sätt.

Linus går på ett rep upphängd mellan två träd.

Genom att integrera rörelse i lärandeprocessen främjar vi inte bara fysisk hälsa utan även kognitiv utveckling. Att låta eleverna vara aktiva och röra på sig under inlärningen ökar deras koncentration och fokus samtidigt som det stimulerar hjärnans funktioner.

Vi närmar oss vårens ankomst, men trots att dagarna än så länge präglas av det kalla, regniga och blåsiga vädret hindrar det oss inte att vara ute och arbeta vidare med utomhuspedagogik. Mitt i terminen finner vi oss omgivna av en värld full av möjligheter och upptäckter. Det är i denna atmosfär av förväntan och nyfikenhet som jag tillsammans med eleverna vill utforska vår omvärld, med fokus på rörelse och sensorisk inlärning (den process där hjärnan och kroppen bearbetar sinnesintryck).

Naturens resurser för interaktivt lärande

Att leka sig till kunskap är en viktig del av den elevernas inlärning. I vår utomhusmiljö som omger oss finns oändliga möjligheter att göra just detta. I stället för att begränsa inlärningen till traditionella läromedel som böcker och papper kan vi ta vara på naturens resurser för att skapa en mer engagerande och interaktiv lärandemiljö. Vi kan lära oss matematik genom att flytta stenar fram och tillbaka för att utföra beräkningar eller använda naturens eget alfabet för att lära oss läsning och skrivning.

Genom att integrera rörelse i lärandeprocessen främjar vi inte bara fysisk hälsa utan även kognitiv utveckling. När vi låter eleverna vara aktiva och röra på sig under inlärningen ökar deras koncentration och fokus samtidigt som det stimulerar hjärnans funktioner. Genom att kombinera fysisk aktivitet med akademiska ämnen skapar vi en helhetsupplevelse där lärandet blir både roligt och effektivt.

Att etablera och normalisera rutiner viktigt

På vår skola har vi valt att alla elever i årskurs 1-3 deltar i en timmes utomhusaktiviteter varje vecka. En fördel med mitt arbete är att jag tar med mig helklasser till Skolskogen vilket ger mina ämneslärarkollegor mer utrymme till saker som ofta inte hinns med. Det innebär att de kan ägna sig åt elever som behöver extra stöd eller mer planering. Det här tycker jag är väldigt positivt och gynnsamt för både elever och lärare. Med tanke på hur viktigt det är med utomhuspedagogik så strävar jag efter att kunna erbjuda samma möjlighet till förskoleklassen under det kommande läsåret. Jag anser att det är av yttersta vikt att etablera och normalisera rutiner för utomhuspedagogik redan från tidig ålder för att främja en holistisk lärandemiljö för våra elever.

Under fredagar ägnar jag mig åt att planera för den kommande veckan, där jag även lägger tid för diskussioner med kollegor och andra som visar intresse för min pedagogik. Det är även under dessa möten jag sätter i gång och planerar för kommande projekt och aktiviteter, vilket är en nödvändig del av min professionella roll som utomhuspedagog.

Lite är alltid bättre än inget alls

Att inneha en sådan här roll är fantastisk, och jag är innerligt tacksam för förtroendet från mina rektorer och stödet från mina kollegor. Jag önskar verkligen att jag kunde dela denna upplevelse med fler skolor. Jag är medveten om att alla skolor inte har samma resurser och möjligheter som Attarpsskolan, men även om man inte är en utomhuspedagog eller har tillgång till en skolskog, så finns det ändå möjlighet att arbeta med utomhuspedagogik. Det har inte alltid varit lätt att komma till den punkt vi är idag och vi har slitit, men det är väldigt givande! Lite är alltid bättre än inget alls.

En skolskog behöver inte nödvändigtvis vara belägen mitt i en skog; det handlar bara om att komma ut ur de traditionella klassrumsväggarna. Till exempel kan en miljö utanför klassrummet vara lika givande.

 • En skog - perfekt för att bygga kojor, observera småkryp och studera djurspår.
 • En park - passande för grillning, utforskning av djurliv och närmare titt på växtlivet.
 • Skolgården - det viktiga är att vara utomhus, där sinnena och kroppen kan trivas.

I korthet är utomhuspedagogik och rörelsebaserat lärande mer än bara vanliga sätt att undervisa. Genom att använda naturen och ha aktivitet i lärandet kan vi göra det mer intressant för eleverna. Det hjälper både deras kropp och hjärna att må bra och lära sig bättre. Allt som behövs är att pedagogen är villig och har möjligheten att kämpa för att bygga upp något!

Låt oss fortsätta att utforska världen med glädje och nyfikenhet och fortsätta att ha utomhusundervisning som en viktig del av vår skola.

För elever på lågstadiet.

Mål: Att introducera grundläggande matematiska begrepp genom att använda naturmaterial och skapa en engagerande lärandemiljö för eleverna.

Material:

 • Stenar
 • Blad
 • Olika typer av löv
 • Kottar
 • Pinnar

Genomförande:

Aktivitet 1: Räkna med Stenar

 1. Dela upp eleverna i grupper och ge varje grupp en hög med stenar eller låt dem själva finna stenarna.
 2. Förklara för eleverna att varje sten representerar ett antal och att de ska använda stenarna för att utföra enkla räkneoperationer.
 3. Ge eleverna olika uppgifter, till exempel att lägga ihop eller dra ifrån stenar för att lösa matematiska problem.
 4. Uppmuntra eleverna att samarbeta och använda stenarna för att visualisera problemen.

Aktivitet 2: Sortera med naturmaterial

 1. Ge eleverna olika typer av naturmaterial, som pinnar, blad, kottar och löv eller låt dem själva söka upp materialet.
 2. Be eleverna att sortera materialet efter olika egenskaper, till exempel färg, form eller storlek.
 3. Uppmuntra eleverna att använda matematiska begrepp som "mer än" och "mindre än" när de jämför olika grupper av naturmaterial.

Aktivitet 3: Skapa mönster med naturmaterial

 1. Ge eleverna möjlighet att använda naturmaterialen för att skapa olika mönster på marken eller på en arbetsyta.
 2. Förklara för eleverna att ett mönster är en upprepning av en sekvens av föremål eller former.
 3. Uppmuntra eleverna att använda olika typer av naturmaterial för att skapa både enkla och mer komplexa mönster.
 4. Diskutera mönstrens egenskaper och låt eleverna reflektera över mönster i naturen.

Aktivitet 4: Handla i skogen

 1. Ge eleverna olika typer av naturmaterial, som pinnar, blad, kottar och löv eller låt dem själva söka upp materialet.
 2. Berätta för eleverna att de olika materialen har olika värde. Ex en pinne är värd 1kr, en kotte är värd 5kr, ett löv är värd 10kr och en sten är värd 100kr.
 3. Be eleverna att återskapa talen: 35, 176, 389 och 927.
 4. Låt eleverna själva bestämma ett tal som resten av klassen ska återskapa.

Avslutande diskussion:

Samla eleverna för en avslutande diskussion där de får dela med sig av sina upplevelser och reflektioner från lektionen.

 • Vad tyckte ni var roligast med att använda naturmaterial i matematiken?
 • Hur tror ni att matematiken vi lärt oss idag kan kopplas till det vi ser och upplever i naturen?
 • På vilka andra sätt tror ni att vi kan använda naturen för att lära oss matematik?

Genom att integrera naturmaterial i matematikundervisningen får eleverna möjlighet att utforska matematik på ett praktiskt och konkret sätt samtidigt som de får en djupare förståelse för ämnet.

För elever på lågstadiet.

Mål: Att öva på att bilda ord med hjälp av bokstäver. Att förbättra ordigenkänning och stavning. Att främja samarbete och problemlösningsförmåga genom att spela Hemliga stigen.

Material:

 1. Lackade träplattor eller laminerade A4-ark med bokstäver
 2. Rutnät 4x10 (på marken eller ritade på en stor pappersark)
 3. Instruktioner för Hemliga stigen

Genomförande:

Aktivitet 1: Ordbildning med Bokstäver

 1. Dela upp eleverna i mindre grupper.
 2. Ge varje grupp en uppsättning bokstavsplattor.
 3. Ge eleverna olika kategorier att arbeta med t.ex. favoritmat, favoritfärg eller favoritdjur.
 4. Eleverna ska använda bokstäverna för att bilda ord som passar inom den givna kategorin.
 5. Efter att grupperna har skapat sina ord kan de presentera dem för resten av klassen.

Aktivitet 2: Hemliga stigen

 1. Förbered rutnätet 4 x10 med laminerade A4-ark eller lackade träplattor med olika bokstäver på varje ruta.
 2. Innan lektionen, bestäm en "hemlig stig" genom att markera en väg över rutnätet med hjälp av bokstäver.
 3. Förklara för eleverna hur spelet fungerar: de ska följa den "hemliga stigen" genom att kliva framåt en ruta i taget och säga vilken bokstav de står på. Läraren svarar antingen "rätt" eller "fel".
 4. Om eleven säger rätt bokstav fortsätter de att gå framåt, annars måste de gå tillbaka till start.
 5. Eleverna arbetar tillsammans för att hitta den rätta vägen över rutnätet.

Avslutning:

 • Samla eleverna för att reflektera över lektionen.
 • Diskutera vilka ord som skapades under ordbildningsaktiviteten och vad eleverna lärt sig.
 • Fråga eleverna om deras erfarenheter med Hemliga stigen och hur de samarbetade för att lösa den.
 • Uppmuntra eleverna att fortsätta öva på ordbildning och att använda bokstäver för att skapa olika ord och meningar hemma eller i skolan.

Skribent

Linus Ögren

Linus Ögren

Lärare i Fritidshem och utomhuspedagog

 • Attarpsskolan

Bloggarna på Pedagog Jönköping består av personliga texter. Åsikter och ställningstaganden är skribentens egna.

Dela sidan

Utomhuspedagogik

En blogg med fokus på utomhuspedagogik. Här delar pedagoger och lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet med sig av sina erfarenheter, tankar, funderingar och bästa tips. För vem? Denna blogg riktar sig till dig som är nyfiken på utomhuspedagogik. Om vad? Här kan du få idéer och inspiration om hur du kan utforska och använda dig av utomhuspedagogik i undervisningen och som fritidsaktivitet för att skapa lärglädje med naturen som redskap.

Relaterade blogginlägg

Utomhuspedagogik
5 feb 2024 15:24
Med en känsla av äventyr
En ny termin har startat och med den öppnar sig nya möjligheter. Eleverna har återvänt till skolan, jag är redo med nya lektioner och överallt finns ...
Utomhuspedagogik
4 jun 2024 08:13
Sommarens möjligheter för utomhuspedagogik
Just nu är det fantastisk att vara lärare med fokus på utomhuspedagogik. Naturen är ett ständigt föränderligt klassrum som erbjuder oändliga möjlighe...
Utomhuspedagogik
30 apr 2024 08:47
Utomhuspedagogik i stadsmiljö
Per Brahegymnasiet ligger mitt i Jönköping och vid första tanken kan man tänka att vi inte har mycket till natur kring skolan. Men det finns mer än v...