Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Textuniversum i praktiken

28 apr 2023 14:13

Forskning i praktiken

Skriv en dikt om Ronjas Rövardotters vårskrik och måla en bild med vattenfärg, konstruera panflöjterna från Mio min Mio eller bygg Alfons Åbergs lägenhet i kartong. Eller varför inte dansa, spela teater eller gör ett kollage? Detta är alla exempel på hur du som pedagog kan jobba med textuniversum i praktiken med dina elever.

Under tre år arbetade jag och Anette Svensson (Malmö Universitet) med Anki Källman och Anneli Wahlsten, två lärare i Mullsjö F-3. Tillsammans skapade vi en undervisningsdesign kring textuniversum, olika medieformat och kreativt skapande. Vi ville tillsammans arbeta med elevers förståelse av berättelser och genomförde undervisningsdesignen i tre omgångar. När vi började projektet arbetade lärarna i årskurs tre och de valde berättelsen om Ronja Rövardotter. Året efter arbetade lärarna i årskurs ett och valde berättelseserien om Alfons Åberg och det sista året, när lärarna arbetade i årskurs 2, valde de att arbeta med Mio min Mio.

Undervisningsdesignen som vi tog fram består av fem steg:

1) högläsning, boksamtal, film 2) samla citat på valt tema: t.ex. mod, vänskap och kärlek till naturen 3) skapa re-presentationer i grupper: dikt, dans, bild, konstruktion 4) framföra re-presentationerna och se på varandras re-presentationer 5) skriva en fortsättnings-berättelse

Undervisningsdesign, Svensson & Haglind 2020

I det första steget läste lärarna högt ur berättelsen. De tittade också på filmatiseringar av berättelserna och hade boksamtal på olika sätt. De fokuserade mycket på bilderna, hade bildpromenader och så vidare.

I det andra steget samlade de citat i form av ord och meningar på det valda temat, till exempel mod, vänskap och kärlek till naturen. Dessa citat samlade eleverna individuellt i heart maps och tillsammans hade de ett stort ark med citat på väggen i klassrummet där de arbetade.

Bild på en heart map.

Heart map Alfons Åberg.

I det tredje steget skapade eleverna sina egna re-presentationer, det vill säga omskapelser eller återskapelser av den aktuella berättelsen. Dessa re-presentationer kunde vara antingen dikter, bilder till exempel akvarellbilder och collageteknik, konstruktioner till exempel Alfons lägenhet i kartong och panflöjter och hästar i Mios värld, samt dans- och teaterföreställning.

Bild på en käpphäst och en panflöjt gjorda av elever.

Konstruktioner av häst och panflöjt från Mio min Mio.

I det fjärde steget framförde eleverna sina re-presentationer för varandra och det här var första gången eleverna såg varandras skapade berättelser. Här fick vi som forskare vara med och uppleva deras redovisningar.

I det femte och avslutande steget uppmanades eleverna att skriva en berättelse, till exempel en fortsättningsberättelse om när Ronja Rövardotter är vuxen.

Jag har under de tre år som projektet pågick fått ta del av fantastiska elevarbeten i uppbyggda miljöer: sett teater, dans, lyssnat på dikter, sett hästarna i Mio min Mio konstruerade av plastflaskor och lyssnat på egenhändigt konstruerade panflöjter.

Bild på en teaterscen och konstruktioner av Alfons Åbergs lägenhet.

Teaterscen för Alfons Åberg och konstruktioner av Alfons Åbergs lägenhet.

Våra slutsatser

Det har också varit lärorikt att få vara en del av ett praktiknära projekt där undervisningsdesignen skapades tillsammans med lärarna.

Från vårt forskningsprojekt drar vi bland annat följande tre slutsatser:

 1. Lärarna ser att det är värdefullt att stanna länge i berättelsevärlden
 2. Lärarna ser att många ingångar till berättelsen och att vandra genom olika uttrycksformer:
  – leder till djupare förståelse för berättelsen,
  – uppmuntrar språkutveckling och
  – synliggör elevers lärande och förståelse.
 3. Lärarna ser att arbete med kontraster:
  – bidrar till att eleverna ser mer i berättelsen (och livet),
  – uppmuntrar identitetsutvecklande,
  – uppmuntrar språkutveckling och
  – synliggör elevernas förståelse för sin egen lärandeprocess.

Att arbeta med berättelser är förutom att det är roligt också väldigt viktigt i alla skolstadier. I dag finns berättelser i många olika medieformat och vi kan också re-presentera vår upplevelse och analys av dem på många olika sätt; med en dans, en akvarellmålning, en dikt eller en konstruktion med mera.

Den här undervisningsdesignen har vi också arbetat tillsammans med lärare på andra stadier, exempelvis Harry Potter i årskurs 4, Stolthet och fördom på gymnasiet och Twilight på ämneslärarutbildningen.

Har du några frågor om projektet eller om undervisningsdesignen, hör av dig så berättar jag gärna mer.

Vill du veta mer?

Lager på lager
– att möjliggöra och synliggöra kommunikativa, kreativa och narrativa kompetenser. Svensson, A. (2022)

From the Lightest Light to the Darkest Dark
Re-Presenting Ronia, The Robber’s Daughter in the Third-Grade Classroom.
Svensson, A. & Haglind, T. (2021)

Textuniversum och gränsöverskridande lärande
– att arbeta med kreativt lärande i gymnasieskolans litteraturundervisning.
Svensson, A. & Haglind, T. (2019)

Fiktioner och textuniversum.
Lundström, S. & Svensson, A. (2017)

Skribent

Therese Haglind

Therése Haglind

Utvecklingsstrateg UBF

Dela sidan

Forskning i praktiken

Jag som bloggar heter Therése Haglind, lektor och forskningsutbildad gymnasielärare. Jag har arbetat som gymnasielärare i över 20 år och undervisar bl.a. i svenska på Erik Dahlbersgymnasiet. Jag har särskilt intresse för praktiknära forskning, kollegiala utvecklingsarbeten och lektionsdesign. Ibland kommer jag även bjuda in gästbloggare. För vem? Pedagoger och rektorer som vill läsa mer om lokal(a) • praktiknära forskning • utvecklingsarbeten • skolutvecklingsprojekt Om vad? Praktiknära forskning, utvecklingsarbeten och skolutvecklingsprojekt inom samtliga skolformer.

Relaterade blogginlägg

Forskning i praktiken
8 nov 2023 07:32
Ett flerspråkigt perspektiv i undervisningen
Hur kan vi skapa förutsättningar för flerspråkiga elever att utveckla en god läs- och skrivförmåga? Det är en viktig fråga att ställa sig eftersom mä...
Forskning i praktiken
16 okt 2023 11:27
Ta del av praktiknära forskning i höstmörkret
I detta blogginlägg vill jag tipsa om olika forum där du som pedagog kan få ta del av praktiknära forskning som görs lokalt men även nationellt. Förs...
Forskning i praktiken
28 okt 2022 09:38
Skollagen, 2010:800 i praktiken
All utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet enligt skollagen. "So far so good”, men hur kan det se ut i praktiken? Jag tror...