Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Aktionsforskning i slöjden

27 feb 2023 08:58

Gästbloggare Erica Pettersson, textillärare och IT-pedagog

Forskning i praktiken

Hur kan slöjdfilmer användas för att fördjupa lärandet och motivera elever att följa och förstå arbetsbeskrivningar i slöjdundervisningen? Detta var min aktionsforskningsfråga som jag, under åtta veckor förra terminen, forskat om i min egen undervisningspraktik.

Under höstterminen 2022 läste jag kursen ”Aktionsforskning och skolutveckling” via Göteborgs universitet, vilket gav mig inspiration till att genomföra denna aktion.

Under de sista 5–10 åren har digitaliseringen av skolan varit omfattande. Digitaliseringen har både sina för- och nackdelar och ska användas på rätt sätt. Undervisning med digitala verktyg kräver att pedagogen har förutom god ämneskompetens även digital kompetens liksom ett tydligt syfte med sin undervisning.

I nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, i kursplanen för slöjd, står det för både årskurs 1–3 och för 4–6 att eleverna ska arbeta med ”arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas . En arbetsbeskrivning kan ges praktisk/muntlig av en pedagog, skriftligt via ett papper eller i digital form.

När vi slöjdlärare från grundskolorna i kommunen träffas så diskuterar vi ofta elevernas inställning till att följa arbetsbeskrivningar. Elevernas motivation till att följa en arbetsbeskrivning har över tid minskat till den grad att eleverna många gånger inte ens orkar försöka. Detta är något som vi slöjdlärare verkligen behöver reflektera över och försöka förändra. Vi behöver vara självkritiska och ställa oss frågan vad vi kan bidra med.

Att göra observationer och värdera sin undervisningspraktik är mycket viktigt i aktionsforskning. Vi slöjdlärare behöver ta reda på hur en arbetsbeskrivning ska vara för att elever ska bli motiverade att förstå och följa dem i sitt slöjdarbete. Detta har varit en viktig anledning till min studie.

Inledningsvis producerade jag tre slöjdfilmer utarbetade med hjälp av iMovie. Slöjdfilmerna innehåller inget tal, utan enbart kort förklarande text till varje bild. Detta eftersom eleverna kan vara på olika ställen i slöjdfilmerna och då blir eleverna inte störda av varandra när de tittar på en slöjdfilm utan ljud.

I min aktion lät jag eleverna svara på en enkät i början och ytterligare en enkät i slutet av aktionen, för att på så sätt kunna besvara min frågeställning. Under hela perioden skrev jag loggbok. De resultat som jag fick fram av min aktion efter åtta veckor var att:

  • fler vill se slöjdfilmer som en digital arbetsbeskrivning
  • fler som blir mer motiverad att slöjda genom att titta på slöjdfilmer
  • flera som upplever att de kan arbeta mer självständigt
  • implementeringen av slöjdfilmer måste få ta tid
  • vissa tyckte att det var svårt att följa en slöjdfilm

Syftet med denna aktion har varit att ta reda på om eleverna upplever att slöjdfilmer kan fördjupa lärandet och motivera dem till att följa och förstå arbetsbeskrivningar. Jag ser stora vinster mellan forskning och utvecklingsarbete. Att som lärare få fördjupa sin förståelse och komma nära sin egen praktik i skolnära forskningsmetod genererar ny viktig kunskap.

Denna studie har dessutom resulterat i att vi har startat upp ett skolutvecklingsprojekt i Rosenlundsspåret (Jönköpings grundskolor) där vi slöjdlärare nu arbetar med IT och slöjdutveckling för att öka motivationen och därigenom få ett fördjupat lärande i att förstå och följa arbetsbeskrivningar digitalt.

Avslutningsvis vill jag dela ett citat av Tom Tiller som sammanfattar uppdraget med aktionsforskning på ett bra sätt. ”Aktionslärande handlar om att förstå det man upplever, förstå sig själv och få upp ögonen för det som befinner sig på djupet”.

Denna gång är det Erica Pettersson, textillärare och IT-pedagog på Kålgårdsskolan som gästbloggar. Erica är Fil.mag. i pedagogik med inriktning mot lärande samt studier på kvalificerad nivå inom aktionsforskning.

Bloggtexten är en rapport från en genomförd studie inom Aktionsforskning, utförd vid Kålgårdsskolan i Jönköping. Studien har rubriken Aktionsforskning i slöjden, och behandlar arbetsbeskrivningar i form av slöjdfilmer.

I länken nedan finns de slöjdfilmer som Erica producerat och hänvisar till i texten.

Skribent

Erica Pettersson

Erica Pettersson

Textillärare, IT-pedagog, Kålgårdsskolan

Bloggarna på Pedagog Jönköping består av personliga texter. Åsikter och ställningstaganden är skribentens egna.

Dela sidan

Forskning i praktiken

Jag som bloggar heter Therése Haglind, lektor och forskningsutbildad gymnasielärare. Jag har arbetat som gymnasielärare i över 20 år och undervisar bl.a. i svenska på Erik Dahlbersgymnasiet. Jag har särskilt intresse för praktiknära forskning, kollegiala utvecklingsarbeten och lektionsdesign. Ibland kommer jag även bjuda in gästbloggare. För vem? Pedagoger och rektorer som vill läsa mer om lokal(a) • praktiknära forskning • utvecklingsarbeten • skolutvecklingsprojekt Om vad? Praktiknära forskning, utvecklingsarbeten och skolutvecklingsprojekt inom samtliga skolformer.

Relaterade blogginlägg

Forskning i praktiken
15 sep 2023 11:58
Generativt AI och det nya plagiatet
Skolverket har nyligen publicerat en nyhet kring de risker och möjligheter som AI medför, med tydliga rekommendationer kring fusk. Var är det för nya...
Forskning i praktiken
9 apr 2024 07:55
Hur ser världen ut 2043?
"Future" är arbetsnamnet på det projekt vi startade under våren 2023 där teknikelever på Erik Dahlbergsgymnasiet skriver framtidsnoveller utifrån kla...
Forskning i praktiken
28 apr 2023 14:13
Textuniversum i praktiken
Skriv en dikt om Ronjas Rövardotters vårskrik och måla en bild med vattenfärg, konstruera panflöjterna från Mio min Mio eller bygg Alfons Åbergs läge...