Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Den 21 februari - en speciell dag!

6 feb 2023 07:00

Språkutveckling genom musik

Det börjar närma sig 21 februari, en alldeles speciell dag! Vi brukar uppmärksamma denna dag lite extra på Öxnehagas förskolor. Då kanske du undrar vad det kan vara? Kladdkakans dag? Pi-dagen? Krama-en–musiker-dagen? Nej, dagen jag vill uppmärksamma är internationella modersmålsdagen!

Bild på tecknade urklippta händer i olika färger och hej på olika språk.

Modersmålsdagen infaller den 21 februari varje år. Den instiftades av Unesco 1999 för att påminna om alla människors rätt att fritt tala och skriva sitt modersmål.

Att lyfta flerspråkigheten

Varför tycker jag att den behöver uppmärksamhet? Jo, en gång om året kan det vara bra att ha en speciell dag eller vecka då vi hjälps åt att lyfta flerspråkigheten och prata lite extra om detta. Det är så många olika saker att hålla ordning på i förskolan, så mycket i vår läroplan som vi ständigt ska ha i åtanke och jobba med. Då är det bra att ha en dag då vi påminner oss och alla vårdnadshavare om att det är mycket lättare för barnen att lära sig svenska om barnen får en stark grund och många ord på sitt modersmål från början. Vi pedagoger har en stor uppgift i att förmedla till alla vårdnadshavare att det är så viktigt att de läser, sjunger, berättar, diskuterar och pratar med sitt barn på det språk som de är bäst på.

25-30 olika hemspråk

Jag vill berätta om hur vi på Öxnehagas förskolor jobbat med internationella modersmålsdagen. När jag hade en halvtidstjänst som musikpedagog på alla förskolor här på Öxnehaga så började jag året med att be alla avdelningar att skicka in vilka hemspråk barnen hade. Inte vilka språk som föräldrarna behärskade, utan vilka språk som talades hemma. För de pedagoger som inte hade koll på detta var det hög tid att fråga föräldrarna om det. Vi fick en fin överblick över hur många hemspråk våra 300 barn hade (ca 25-30 olika språk) samt hur många av varje språk. De flesta språk talades bara av en eller två familjer men assyriska, arabiska och somaliska har varit och är nog fortfarande de största språken på Öxnehaga. Denna kartläggning var viktig för mig när jag planerade vidare.

Hela året hade vi en repertoar av sånger som vi lärde alla barn på området. Det var bland annat Blinka lilla stjärna på arabiska, Lilla snigel på assyriska, Var är tummen på somaliska men även några av sångerna jag skrivit: Hej å hallå och Räkna.

Stor fest med sång, drama och fika

De första åren anordnade vi en stor fest 21 februari förmiddagstid på biblioteket. Vi sjöng och dansade tillsammans, jag och bibliotekarierna dramatiserade en saga på temat språk och några barn sjöng på sina modersmål tillsammans med sina modersmålslärare. En grupp kvinnor som brukade träffas på biblioteket för att lära sig svenska, hade på sig festkläder från sina hemländer som de visade för oss. Efteråt fikade vi tillsammans med något bakverk från mellanöstern som vi beställt från den lokala bagaren. Detta blev förutom en språk-fest ett fint samarbete med olika aktörer på området.

Att resa men Google Earth

Ett år bjöd jag in en barngrupp åt gången till vårt musikrum. Barnen fick då vara med om en resa på vår Clevertouch. Att resa med hjälp av Google Earth är spännande, man kan då till exempel lyssna på musik från olika världsdelar och säga hej på olika språk. Men roligast av allt är när man reser hem, att zooma in Öxnehaga, vår förskola och huset där man bor.

Sofie Tubbin vid en Clevertouch framför en barngrupp.

Att resa med hjälp av Google earth är spännande, man kan då t.ex. lyssna på musik från olika världsdelar och säga hej på olika språk.

Sagostunder på olika språk

Innan pandemin prövade vi att uppmärksamma modersmålen en hel vecka. Då sökte vi, biblioteket och förskolorna, pengar från lokala samverkansgruppen.

Vi köpte inredning och gjorde i ordning ett fint rum på biblioteket. Sedan bjöd vi in barnen till olika sagostunder. Vi hade sagoläsare som läste på arabiska, somaliska och bosniska samt en kvinna som berättade på assyriska eftersom det inte finns barnböcker på öst-assyriska. Vi hade även sagostunder på svenska.

Alla barn erbjöds komma till en sagostund, de som inte hade arabiska, somaliska, bosniska eller assyriska som hemspråk fick komma till sagostunden på svenska. Vi lyssnade till musik, sjöng och dansade. Sagoberättaren läste, berättade och pratade om sagan med barnen.

Samtal med vårdnadshavare om språk och böcker

Under pandemin har jag jobbat heltid i en barngrupp. Vi har försökt fortsätta att uppmärksamma barnens modersmål under hela vecka 8 då modersmålsdagen infaller. Då har vi hängt upp sångkort på sångerna vi sjunger på olika språk, lagt ut en massa böcker på olika språk på ett bord i hallen. Jag brukar också låna silent books för att visa för familjer som talar ett “talspråk” (t.ex. östassyriska) eller som är analfabeter att de kan berätta utifrån bilderna i boken. Denna vecka har vi pedagoger också försökt få till samtal med vårdnadshavarna om språk och böcker.

Hoppas du fått inspiration kring att jobba med olika språk oavsett om du har många barn i din barngrupp som har annat modersmål eller om alla talar svenska!

En teckning som föreställer jorden och barn runt om.

Skribent

Sofie Tubbin

Sofie Tubbin

Musikpedagog Öxnehagas förskolor

Bloggarna på Pedagog Jönköping består av personliga texter. Åsikter och ställningstaganden är skribentens egna.

Dela sidan

Språkutveckling genom musik

Jag som skriver denna blogg heter Sofie Tubbin och är anställd på Öxnehagas förskolor som musikpedagog. Just nu arbetar jag som pedagog på avdelning Dungen på Oxhagens förskola. Under 2022 kom albumet ”Jag gör musik” med barnlåtar ut med tillhörande metodbok med noter och tips. Detta projekt gjorde jag i uppdrag av Jönköpings kommun finansierat av Skolverket. För vem? Denna blogg riktar sig till pedagoger som undervisar i förskolan, förskoleklass samt särskolan. Om vad? Denna blogg handlar främst om språkutveckling genom musik, men även om musikens kraft att skapa gemenskap, självkänsla, kroppskontroll, kommunikation och glädje! Du kommer också få lite exempel på hur vi kan ta hjälp av musiken i språkinlärning när barnen är små, har en språkförsening eller när barnen är nya i Sverige och ska lära sig ett nytt språk.

Relaterade blogginlägg

Språkutveckling genom musik
23 nov 2023 07:53
Våga pröva rytminstrument!
Mitt förra blogginlägg handlade om att spela och sjunga i skogen. Jag berättade om hur mina barn börjat trumma på stubbar i skogen. Sen inlägget publ...
Språkutveckling genom musik
18 apr 2024 08:13
Våren, Vivaldi och vidgade vyer
I februari månads blogg började jag skriva om ljud- och musiklyssning. Nu kommer fortsättningen! I detta inlägg kommer jag att ge ett exempel på hur ...
Språkutveckling genom musik
31 aug 2023 09:25
“Jag är helt omusikalisk och tondöv!”
Nytt läsår och nya möjligheter! Tycker du att det är svårt med musikundervisning eller undviker att ta hjälp av musiken i förskolans språkundervisnin...