Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Marie är med och utvecklar samverkan mellan Tabergsskolans alla delar

2 maj 2024 06:45

Månadens lärglädjespridare - maj 2024

Lärglädjespridare

På Tabergsskolans fritidshem jobbar maj månads lärglädjespridare Marie som förstelärare. Här är hon en viktig kugge och drivkraft för att bygga på och utveckla samverkan mellan skolans alla delar. Hon utgår alltid från ett starkt elevfokus och bemöter kollegor, vårdnadshavare och barn med ett leende.

Beskriv dig själva och vad du jobbar med.

Jag heter Marie och arbetar som förstelärare i fritidshem på Tabergsskolan som är en F-6 skola med tre fritidsavdelningar. Jag är en glad och social person som har lätt till skratt. Tycker om att bjuda på mig själv och locka fram glädje och leenden hos andra. Älskar mitt arbete och lägger mycket tid och engagemang på att alla ska trivas och ha det bra!

Lärglädje – hela vägen. Vad betyder det för dig?

För mig är det viktigt att skapa goda relationer och trygghet. Att ta sig tid och lyssna på eleverna och bekräfta dem är för mig viktigt. Eleverna ska känna sig uppskattade och betydelsefulla. När trygghet finns vågar eleverna utmana sig mer och pröva nya saker. Att se glädjen hos någon som lyckas är äkta lärglädje!

"När trygghet finns vågar eleverna utmana sig mer och pröva nya saker. Att se glädjen hos någon som lyckas är äkta lärglädje!"

Hur skapar du gemenskap, engagemang och nyfikenhet på din arbetsplats?

Som person är jag glad och trygg i mig själv. Jag försöker se och uppmärksamma alla elever och ta tillvara på deras egna idéer och önskemål samtidigt som jag försöker utmana dem att pröva och lära sig nya saker.

För mig är vi-känslan viktig, att vi tillsammans på skolan arbetar för att hela dagen ska bli så bra som möjligt för alla. Det är viktigt att vi lärare både inom skola och fritids har ett nära samarbete och öppet klimat. Att vi tar hjälp av varandra och använder vår kompetens på bästa sätt.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

06.00 öppnar fritids och frukost serveras innan det är dags att gå ut en stund innan skolan börjar. I dagsläget jobbar jag på avdelningen där åk F och 1 går. Skoldagen slutar 13.00 och då går vi fritidslärare in i klasserna och checkar in eleverna som ska vara på fritids och går igenom hur dagen ser ut. Efter incheckningen går vi ut en stund innan mellanmålet. Varje dag erbjuder vi planerade och varierade aktiviteter för eleverna samtidigt som det finns tid för elevernas egen lek.

Min samverkan under skoltid består av att vara rastvärd. Rasterna är en viktig del av skoldagen och vi erbjuder planerade rastaktiviteter varje rast som leds av en fritidslärare. Vi andra vuxna är uppdelad i olika zoner på skolgården för att det alltid ska finnas en vuxen nära till hands vilket ökar tryggheten.

Två dagar i veckan har jag avsatt tid för mitt försteläraruppdrag. Tillsammans med skolans två andra förstelärare planerar vi och håller i skolans kompetensutveckling ”Stimulera läsintresse”.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är alla fantastiska elever och självklart mina kollegor. Det är ju vi tillsammans som gör jobbet.

Att på morgonen mötas av glada elever som välkomnar en till jobbet med kramar, det är lycka det!

"Att på morgonen mötas av glada elever som välkomnar en till jobbet med kramar, det är lycka det!"

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb?

Att räcka till för alla. Att kunna ge varje elev den tid och uppmärksamhet de behöver.

När du inte jobbar - vad gör du på fritiden?

På min fritid umgås jag med min familj. Jag älskar att vara ute i naturen och tillbringar även mycket tid i min trädgård där mycket odling är på gång!

Känner du en lärglädjespridare?

Vi söker tips på nya lärglädjespridare att lyfta på Pedagog Jönköping. Har du en kollega som bidrar till gemenskap, engagemang eller nytänkande som du tycker passar? Skicka in en nominering!

Dela sidan
Månadens lärglädjespridare

Namn: Marie Bergman
Yrke: Förstelärare fritidshem
Arbetsplats: Tabergsskolan

Relaterade nyheter

Lärglädjespridare
1 sep 2023 06:45
Anna och Markus skapar festliga raster med rörelseglädje
September månads lärglädjespridare heter Anna Skoglund och Markus Pettersson. De är båda fritidslärare på Slättenskolan och brinner för att göra rast...
Lärglädjespridare
1 nov 2022 08:00
"Alla elever ska få känna att de lyckas oavsett olika förmågor"
Emma är en fotbollsspelare som brinner för elever med behov av extra stöd. Hon träffar elever före, under och efter skoltid och ser mötet och relatio...
Lärglädjespridare
1 dec 2022 10:13
"Vi bjuder in eleverna till delaktighet"
Louise och Åsa är årets sista Lärglädjespridare. Möt två fritidslärare som bl.a. arbetar med äventyrspedagogik, ett upplevelse- och samarbetsbaserat ...