Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Barnens nyfikenhetsfrågor inspirerar Madéleine

2 okt 2023 07:12

Månadens lärglädjespridare - oktober 2023

Lärglädjespridare

Madeleine Svensson är en fena på att skapa tillgänglig lärmiljö i förskolan och att möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Hon uppskattas för sin tydliga kommunikation och förmåga att sprida kunskap vidare till sina kollegor. Det gör henne till oktober månads lärglädjespridare.

Beskriv dig själv och vad du jobbar med.

Jag är en nyfiken och kreativ förskollärare som arbetar på Tabergs förskoleområde och har gjort sedan 16 år tillbaka. Den nybyggda faluröda förskolan i Månsarp som precis firat ett år, det är min härliga arbetsplats!

Tidiga insatser redan i förskolan är viktiga, att skapa tillgängliga lärmiljöer i förskolan intresserar och utmanar mig därför lite extra.

Lärglädje – hela vägen. Vad betyder det för dig?

När vi bygger tillitsfulla relationer till barn och vårdnadshavare skapas grunden för lärglädje. Lärglädje för mig handlar om att alla barn ska få lyckas och känna tilltro till sin förmåga och få utvecklas efter sina förutsättningar. Vårt ansvar att skapa tillgängliga lärmiljöer är därför av stor betydelse.

När barnen får möta engagerade pedagoger som skapar strategier och utmanar dem vidare på olika sätt, då skapas möjligheter för lärglädje. När jag som förskollärare kan se en progression i lärandet och när våra extra anpassningar blir till skillnad för barnen har vi lyckats. Tänk vilket viktigt och meningsfullt yrke vi har!

"När jag som förskollärare kan se en progression i lärandet och när våra extra anpassningar blir till skillnad för barnen har vi lyckats. Tänk vilket viktigt och meningsfullt yrke vi har!"

Hur skapar du gemenskap, engagemang och nyfikenhet på din arbetsplats?

Vår närvaro tillsammans med barnen skapar trygghet och gemenskap. Nu har vi kommit en bit in på höstterminen och barnen har lärt sig varandras namn, vi skapar olika konstellationer i leken för att lära känna varandra och vi använder oss av olika uttryckssätt i vår undervisning för att skapa gemenskap, engagemang och nyfikenhet.

Just nu har vi extra fokus kring vad barnen förundras över, där deras nyfikenhetsfrågor inspirerar oss framåt i undervisningen. Tillsammans med mina kollegor ansvarar jag för att tillgodose barnens behov och intressen. Genom att vi tillför ny kunskap och utmanar barnen vidare i vår undervisning med varierande och meningsfulla aktiviteter kopplat till våra styrdokument blir vi nyfikna tillsammans!

Tillsammans med alla fina kollegor på Månsarps förskola utvecklar vi utbildningen, vi är ett team där vi arbetar tillsammans och hjälps åt och där alla behövs. Enskild och gemensam reflektion och analys över framgångsfaktorer men också över vad som behöver utvecklas och förfinas vidare bidrar till gemenskap, engagemang och nyfikenhet och det skapar ett driv framåt.

Hur kan en arbetsdag se ut?

Ibland möts jag redan på parkeringen av välkomnande barn som vinkar och ropar god morgon till mig. På avdelningen vill något barn vinka i fönstret till vårdnadshavaren, någon vill bli mottagen i en famn och någon vill vara för sig själv en stund, det är olika och jag får vara lyhörd för varje barn och visa respekt för olikheterna.

Under dagen får jag ofta förmånen att ta del av barnens berättelser, upplevelser de varit med om, något som ska hända eller något som de i stunden förundras över. Jag möts av olika uttryckssätt där några barn behöver mer stöd i kommunikationen, där TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) behövs för att göra sig förstådd och bli bekräftad. Några barn behöver extra närvaro och stöttning i socialt samspel…Vi skapar relationer!

Dagsschemat med bildstöd som finns tillgängligt för barnen visar i stora drag hur dagen kommer att se ut. Bildstödet med en igenkännande struktur blir en viktig förberedelse och gör barnen delaktiga i förskoledagen. Bildknippan som finns hängande i min byxficka där den lilla figuren ”Bildis” gärna förtydligar under dagen vad som ska hända härnäst är för några barn extra betydelsefull. Under dagen görs många olika anpassningar i gruppen för att skapa goda förutsättningar för lärande och för att få lyckas.

Under stora delar av dagen delas den stora gruppen då barnen får mötas i mindre sammanhang. Planerad och spontan undervisning sker såväl inomhus som utomhus. Att få minnas och reflektera tillsammans över gårdagens undervisning med hjälp av bild eller film leder oss framåt och nya aktiviteter planeras utifrån barnens intressen och behov kopplat till våra mål.

Vår fina natur runt förskolan är något som vi ofta tar tillvara. En längre tur med våra elcyklar är också en fantastisk tillgång för såväl stora som små upptäckare. Vi lokaliserar oss i bygden och vi språkar tillsammans om vad vi förundras över längs vägen.

"Förskolläraryrket är komplext, där variation och flexibilitet måste finnas och det är just det jag tycker om. "

Vad är det bästa med ditt jobb?

Alla möten med barn och vårdnadshavare som jag får vara en del av. Förskolläraryrket är komplext, där variation och flexibilitet måste finnas och det är just det jag tycker om. Vidare tycker jag om utmaningen att få till helhetstänkandet tillsammans med mina kollegor för att utveckla utbildningen.

Att ta tillvara på våra fina omgivningar runt vår förskola är fantastiskt, naturen och vår närmiljö blir som en resurs för oss.

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb?

Det kan ta tid att skapa en tydlig och välfungerande struktur som vi vet är betydelsefull. Ibland blir det inte som vi vuxna har tänkt oss och vi lär av oss av de situationerna och analyserar några extra varv för att förbättra vårt arbete.

Att känna sig tillräcklig är en utmaning som jag tror många pedagoger kan känna igen sig i, då får man påminnas om allt bra som vi gör under dagarna!

När du inte jobbar - vad gör du på fritiden?

På min fritid ägnar jag mycket tid tillsammans med min familj och med nära och kära. Jag tycker också om att fixa i hem och trädgård och att vara kreativ på olika sätt. Bra musik i lurarna och promenader i skogen ger mig återhämtning.

Dela sidan
Månadens lärglädjespridare

Namn: Madéleine Svensson
Yrke: Förskollärare
Arbetsplats: Månsarps förskola

Relaterade nyheter

Lärglädjespridare
28 apr 2023 07:54
Anneli är alltid nära barnen och har dem i fokus
Anneli Engstrand jobbar som förskollärare på Luftballongens förskola i Gränna. Hon är maj månads lärglädjespridare eftersom hon är en god relationsby...
Aktuellt just nu
20 nov 2023 07:28
Nordskogens skola är Jönköping kommuns första resursskola
På Jöransberg i Huskvarna ligger Nordskogens skola som är en skola med inriktning särskilt stöd, en så kallad resursskola. Den vänder sig till elever...
Aktuellt just nu
10 feb 2023 08:58
Ny start för rekryteringsutbildning för blivande skolledare
Är du intresserad av att bli en av årets deltagare? Läsåret 2023-2024 erbjuder professionsprogrammet Skolverkets rekryteringsutbildning för blivande ...