Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Nytt förslag till digitaliseringsstrategi från Skolverket

20 dec 2022 16:31

Nyhet

Skolverket presenterade på måndagen ett förslag på en ny nationell digitaliseringsstrategi som sätter undervisningens kvalitet i fokus.

Ipad med appar

Kort sammanfattat innebär strategin två saker, dels att rusta elever med digital kompetens, dels att använda digitala läromedel för att öka kvaliteten i undervisningen.

Den föreslagna nationella digitala strategin ska gälla från 2023 till 2027 och förutom de två övergripande målen innehåller den även delmål med sju prioriterade områden.

Övergripande mål 1:
Barn och elever utvecklar digital kompetens

Delmål:

1. En del av ett livslångt lärande.
2. Förmåga att använda digitala lärresurser.
3. Förmåga att agera respektfullt och källmedvetet.
4. Ett intresse för digital teknik.

Övergripande mål 2:
Digitaliseringens möjligheter används inom skolväsendet

Delmål:

5. Digitala lärresurser används för att utveckla undervisningen.
6. Data används för att utveckla verksamheten.
7. Lärresurser och system är ändamålsenliga och säkra.

Hur når utbildningsförvaltningen målen i den nya strategin?

– Vi måste på alla nivåer i förvaltningen få möjlighet att fortsätta utveckla vår digitala kompetens och kunskap om hur digitalisering kan användas i undervisningen, säger Göran Isberg, utbildningsdirektör. Detta kan du som arbetar i våra förskolor och skolor göra genom att gå till det utbildningsmaterial som finns samlat under rubriken digitala lärresurser här på Pedagog Jönköping. För att hitta rätt i materialet kan jag rekommendera att du gör någon av de självskattningar som erbjuds på webbsidan för att få relevanta utbildningsförslag.

– Skolverkets förslag till ny nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023-2027 fokuserar på att öka förutsättningarna för barn och elever att lära sig att lära där de är och som helhet ger strategin ett tydligare fokus på digitalisering som bidrar till att stödja vårt arbete med att skapa lärglädje hela vägen, avslutar Göran Isberg.

Pressmeddelande Skolverket:

Porträttfoto på Göran Isberg

Göran Isberg, utbildningsdirektör

Dela sidan

Relaterade nyheter

Lär dig mer
9 nov 2023 09:32
Konferens: Ta del av ett kunskapslyft om särskild begåvning
Varmt välkommen till konferens! Här får du ta del av värdefulla insikter från flera kunniga talare om hur förskolan, grundskolan och gymnasiet på ett...
Aktuellt just nu
11 jun 2024 09:02
Håkan har testat Skolverkets nya provplattform - hur gick det?
I maj genomförde årskurs 6 i Jönköpings kommun bedömningsstöd i samhällskunskap i Skolverkets nya provplattform. Håkan Friberg jobbar som lärare på S...
Aktuellt just nu
12 mar 2024 11:38
Unikum - vad, hur, när och varför?
Unikum är vår nya lärplattform i Jönköpings kommun och först ut att börja använda den blir grundskolan och fritidshemmet i januari 2025, för att seda...