Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Johanna - årets lärare i fritidshem 2022

9 dec 2022 14:27

Nyhet

Stort grattis Johanna Erlén på Talavidskolan, som på Fritidshemmens rikskonferens kammande hem det prestigefyllda priset Årets lärare i fritidshem bland 50 nominerade.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och Johanna Erlén vid prisutdelningen av Årets lärare i fritidshem 2022.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och Johanna Erlén vid prisutdelningen av Årets lärare i fritidshem 2022.

Hur känns det?

– Det känns såklart jättekul och ärofullt! Men jag säger som jag sa när jag fick priset, att hela det här yrket handlar om samarbete så att det här är vårt pris tillsammans. Det viktigaste är att det finns ett sådant här pris, inte vem som får det, för att lyfta fritidsverksamheten.

Vad betyder priset för dig?

– För mig betyder det att yrket uppmärksammas på ett positivt sätt för det tycker jag behövs. För mig betyder det också att jag får större möjligheter att påverka våra förutsättningar på fritids och får större chans att bli lyssnade på för att kämpa för yrket.

Varför tror du att det blev du som vann?

– Jag tror att det dels är för mitt arbete med eleverna, hur jag jobbar med elevinflytande, delaktighet, värdegrund och trygghet. Men också för att jag tycker om att prata om fritids och lyfta det som är positivt. Jag driver skolutveckling här på skolan och försöker få saker och ting att bli bättre för oss på fritids. Jag jobbar för att vi ska utvecklas, komma framåt och göra det bästa för våra elever.

Varför är det här ett viktigt pris?

– Det är ett viktigt pris för att uppmärksamma betydelsen av bra fritidsverksamhet. Under de tjugo åren jag har jobbat som fritidslärare har vi blivit bättre på att ha mer fokus på att utgå från elevers behov, intressen och erfarenheter. Det har även blivit bättre med kompetensutveckling och planeringstid för oss fritidslärare. Fritids har blivit en viktigare och mer naturlig del av skolan än tidigare. Vi har även fått ett eget kapitel i läroplanen. Samtidigt har det blivit större barngrupper och det känns lite svårare att räcka till nu jämfört med innan.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

– Det är svårt att svara på för det är så mycket! Det är jätteroligt att man jobbar tillsammans i ett arbetslag, Det är roligt att hitta sätt att få alla elever att lyckas genom att få med dem i planeringen i undervisningen på fritidshemmet. Det är också kul att ha stora gemensamma projekt där alla blir engagerade och motiverade och som skapar gemenskap samtidigt som vi tränar på alla förmågor som man ska på fritids och där vi även kan utgå från elevernas intressen.

Just nu har vi avslutat ett projekt vi kallade Dunderserier där eleverna fick skriva serier som vi sedan tryckte. Det var ett språkutvecklingssamarbete med skolan där eleverna samtidigt hade skrivit böcker. Vi hade i veckan en bok- och serietidningsmässa där eleverna fick visa upp vad de hade gjort för föräldrarna. Så vi hade bubbel och pepparkakor och signering. Till detta hade eleverna fått svara på frågor hur de tycker det har varit, vad som varit svårt, roligt och vad de har lärt sig. Väldigt roligt projekt!

Biträdade rektor nominerade Johanna

Malin Axelsson som är biträdande rektor och Johannas chef var den som nominerade Johanna till priset.

– Jag kände direkt när jag läste att man kunde nominera till priset att jag jättegärna ville nominera Johanna, säger Malin.

– Det som är speciellt med Johanna är att hon är engagerad i hela fritidshemmets utveckling på skolan som helhet och vill att alla fritidshem ska vara de bästa.

– Hon ser bland annat till att gammal fortbildning som varit bra fortsätter leva och arbetar vidare med det. Det gör hon inte bara på sin avdelning utan hon påminner sina kollegor på hela skolan och ser till alla gör detta tillsammans. Hon har även utvecklat trygghetsarbetet med ugglan Ulle som fler avdelningar har tagit efter. Hon hittar på saker som blir levande på fritidshemmen och hon driver skolan framåt på ett superpositivt sätt. Hon är väldigt, väldigt duktig!

Foto på grattisplakat som sitter upp i lärarrummet.

Johanna uppmärksammades med tårta, plakat och ballonger av sina kollegor på Talavidskolan.

Lärarförbundet utser varje år Årets lärare i fritidshem.

Tanken med priset är att lyfta fram fritidshemsverksamhet med hög kvalitet.

Priset består av ett diplom och en prissumma på 5 000 kr. Utöver diplom och prissumman får vinnaren en biljett till Fritidshemmens rikskonferens.

Text: Sarah Larsson

Dela sidan
Juryns motivering

Johannas engagemang för fritidshemmet är uppenbart för alla som möter henne eftersom hon lyfter fritidshemsfrågor så fort hon får tillfälle. Hennes engagemang konkretiseras i undervisningen genom att hon har ett tydligt elevperspektiv och på ett strukturerat sätt arbetar för elevernas delaktighet och inflytande. Genom projektet ”Idébomben” får varje enskild elev möjlighet att presentera, planera och genomföra en egen aktivitet där kompisarna deltar. För att fånga upp även dem som inte vågar berätta om sin idé i storsamlingar genomförs elevintervjuer eller så kan eleverna lämna en lapp i fritidshemmets förslagslåda.

När Johanna talar om sina kolleger menar hon alla, oavsett vilken yrkesgrupp de tillhör. Samarbete är A och O och Johanna ser arbetslaget som ett självklart VI. Att tillsammans planera för elevens hela skoldag är en självklarhet för Johanna, även om de praktiska omständigheterna ibland begränsar möjligheterna att samverka fullt ut. Att dela goda idéer är en självklarhet.

När Johanna inte hittar det hon behöver i undervisningen uppfinner hon det själv. Hon utvecklar sin egen undervisning och inspirerar kollegerna genom att skriva sagor, ta fram planeringsmallar och har infört dockorna ”Ugglan Ulle” och ”Nallen Nils” som en metod att arbeta med värdegrundsfrågor. Arbetslaget följer upp och utvärderar hur de arbetar mot skolans mål varje månad. Efter flera år på samma arbetsplats känner Johanna att hon fortfarande utvecklas och lär sig nytt i stort sett varje dag.

Relaterade nyheter

Nyhet
17 okt 2023 12:00
Grattis Aram - vinnare av årets lärare i fritidshem på Lärargalan
Aram Taha på Dalviksskolan korades till årets lärare inom fritidshem under Lärargalan som hölls på Cirkus i Stockholm den 16 oktober. Eleverna har i ...
Lärglädjespridare
1 dec 2022 10:13
"Vi bjuder in eleverna till delaktighet"
Louise och Åsa är årets sista Lärglädjespridare. Möt två fritidslärare som bl.a. arbetar med äventyrspedagogik, ett upplevelse- och samarbetsbaserat ...
Aktuellt just nu
11 jan 2024 10:14
Att prata om kris och oro med barn och elever
De senaste dagarnas uttalande om att det kan bli krig i Sverige har inneburit att många barn och elever känner oro. Läs hur du som arbetar med barn o...