Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Skoldatatek

Skoldatateket är ett specialpedagogiskt it-stöd som arbetar för tillgängligt lärande med digitalisering i fokus så att barn/elever i behov av särskilt stöd ska få ökade möjligheter att blir delaktiga i sitt lärande.

Skoldatatek logotyp

Rent praktiskt i Jönköpings kommun innebär det att Skoldatateket är ett bollplank till förskolor och skolor i frågor kring digitalisering och specialpedagogik. Vi ger stöd och utbildning i de verktyg och program som vi har.

Här på Pedagog Jönköping finns bland mycket annat information de digitala lärresurser som vi har i kommunen.


Anpassa dator och iPad

För att visa på vilket sätt man kan anpassa elevernas digitala enheter så de får möjlighet till det stöd som de behöver så finns det två sidor med sammanställningar.


Tillgängliga lärmiljöer

Ett sätt att öka tillgängliheten för barn och elever är att använda bildstöd. Vi har verksamhetslicens på InPrint 3 som är ett bildstödsprogram till datorn.

 

I Språkplanen kan du läsa om hur tillgängliga lärmiljöer kan stödja språkutvecklingen hos barn och elever.

Syfte

 • vara en naturlig del i kommunens elevstöd och verka för inkluderande lösningar och delaktighet.
 • ge personal i skola och förskola en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd.
 • erbjuda skolpersonal möjlighet att prova assisterande teknik och pedagogisk programvara/appar före inköp.
 • utvärdera nyheter och sprida information om IT i lärandet för målgruppen.
 • samverka med berörda intresseorganisationer samt Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket samt vid behov med Regionens hjälpmedelverksamhet.

Målgrupp

Personal i förskola och skola som undervisar barn/elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på läs- och skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Pedagogers kunskap om assisterande teknik har en avgörande betydelse för tillgänglighet och likvärdiga möjligheter för alla elever.

Hur gör vi?

 • Introduktion och utbildning utifrån en plattform av kommunlicenser och assisterande teknik.
 • Visning och utlåning av assisterande teknik och appar.
 • Konsultation kring kring barn/elever och val av lärverktyg ur ett specialpedagogiskt perspektiv.
 • Workshops, erfarenhetsutbyten och pedagogiska idéer.
 • Besök på skolor och förskolor, med information om Skoldatateket och kommunlicenser.
Kontaktperson

Lars Alvåg
Specialpedagog Skoldatateket
E-post: lars.alvag@jonkoping.se

 • Publicerad: 3 jun 2022
 • Senast uppdaterad: 31 mar 2023
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

14 okt 2022 09:56
Diktera på iPad - tal till text
Man kan tala in text i en iPad. Det kan göras i alla appar där man kan skriva. I denna film kan du lära dig mer om diktering på iPaden.
18 okt 2022 14:11
Ipad som assisterande teknik
På iPad är talsyntes, rättstavning och diktering viktiga pusselbitar för att stödja lärandet.
23 sep 2022 14:30
InPrint 3 - Mallar och resursmaterial
Denna film beskriver mallarna och resursmaterialet som finns i Inprint 3.

Relaterade nyheter

Lär dig mer
9 nov 2023 09:32
Konferens: Ta del av ett kunskapslyft om särskild begåvning
Varmt välkommen till konferens! Här får du ta del av värdefulla insikter från flera kunniga talare om hur förskolan, grundskolan och gymnasiet på ett...
Nyhet
7 sep 2023 14:30
Ny film om språkutveckling
Språkutveckling är ett prioriterat område i våra skolor och förskolor. Nu finns en kortfilm (Filmen om Anton) med utgångspunkt att sprida kunskap om ...
Nyhet
7 nov 2023 07:25
Pedagog Jönköping fyller ett år!
I november 2022 lanserades Pedagog Jönköping som en digital mötesplats där pedagoger kan inspirera varandra och utvecklas i sina yrkesroller. Nu har ...

Relaterade blogginlägg

IT och specialpedagogik
11 maj 2023 12:01
Elevers självständiga lärande
Vi lever i en digital tid där hjälpen ofta finns nära oss i våra telefoner eller andra digitala enheter. I skolans värld överöses vi med en mängd oli...
IT och specialpedagogik
16 dec 2022 08:30
Vilken är den bästa matteappen?
Vilken är den bästa matteappen? Den typen av fråga har nog inte bara jag ställt mig eller fått under åren. Vi som pedagoger är ofta nyfikna av oss oc...
IT och specialpedagogik
31 mar 2023 07:36
Vikten av att anpassa ljudmiljön
Har du någon gång varit på en föreläsning eller liknande där det har varit dåligt ljud? Om du då dessutom sitter en bit bak i salen så har du säkert ...