Jönköpings kommun pedagog, till startsidan

Tillgängligt lärande

Tillgängligt lärande handlar om att alla barn och elever i förskola och skola har rätt att få utvecklas så mycket de kan utifrån sina förutsättningar.

Det är viktigt att barn och elever blir delaktiga i sitt lärande. För att det ska vara möjligt så behöver utbildningen vara så tillgänglig och anpassad som möjligt. Den behöver också skapa meningsfullhet och stimulera till lärande och utveckling.

Det innebär att vi arbetar med att skapa tillgängliga lärmiljöer där vi ser till den sociala, fysiska och pedagogiska miljön för att fånga helheten. När dessa delar samspelar med kunskapen om elevens förutsättningar så ökar möjligheten till tillgängligt lärande.

Några nycklar som man kan ha för att öka tillgängligheten i undervisningen är att:

  1. Skapa motivation och engagemang
  2. Erbjuda olika sätt att erhålla information och kunskap
  3. Erbjuda olika sätt att lära och uttrycka sig.

Dessa tre delar kallar man för tre huvudprinciper inom UDL - Universell design för lärande. UDL är ett koncept och förhållningssätt som vill öka tillgängligheten i undervisningen. Att erbjuda en variation och mångfald i undervisningen och i användningen av undervisningsmaterial till alla barn och elever och inte bara till enskilda ger bättre förutsättningar för delaktighet. Utgångspunkten behöver vara att alla barn och elever lär sig på olika sätt.

Goda pedagogiska strategier och stödstrukturer är också en viktig faktor för att skapa delaktighet och tillgänglighet.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har en modell kring hur man kan öka tillgängligheten i undervisningen som man kallar tillgänglighetsmodellen där man tar ett helhetsgrepp på tillgänglig utbildning. Där lyfter man fram fyra delar som centrala för att skapa tillgänglighet. social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö som i samspel med varandra skapar förutsättningar för lärande

Illustration av tillgänglighetsmodellen. Social miljö, Pedagogisk miljö och fysisk miljö.

Illustration av tillgänglighetsmodellen (SPSM)

Här kan du läsa mer kring tillgänglighetsmodellen och även om Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

  • Publicerad: 2 mar 2022
  • Senast uppdaterad: 18 sep 2023
Dela sidan

Relaterat utbildningsmaterial

23 sep 2022 14:07
Inprint 3 - Så här fungerar ramar
Denna film beskriver hur ramar fungerar i Inprint 3.
24 jan 2023 15:37
Appen Klassrum
Med appen Klassrum från Apple kan man hantera iPads i ett klassrum.
17 jan 2023 16:39
InPrint 3 - Namn
Denna film beskriver hur du ändrar och lägger till nya namn i Inprint 3.

Relaterade nyheter

Lärglädjespridare
2 okt 2023 07:12
Barnens nyfikenhetsfrågor inspirerar Madéleine
Madeleine Svensson är en fena på att skapa tillgänglig lärmiljö i förskolan och att möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar. Hon uppsk...
Aktuellt just nu
20 nov 2023 07:28
Nordskogens skola är Jönköping kommuns första resursskola
På Jöransberg i Huskvarna ligger Nordskogens skola som är en skola med inriktning särskilt stöd, en så kallad resursskola. Den vänder sig till elever...

Relaterade blogginlägg

IT och specialpedagogik
27 nov 2023 07:42
Från skärm till pärm?
Efter regeringens utspel kring digitalisering i förskola och skola där de myntade begreppet "Från skärm till pärm" så har debatten kring digitala ver...
IT och specialpedagogik
14 aug 2023 07:37
AI som assisterande teknik
Det är nog få i skolans värld som missat begreppen ChatGPT och AI denna vår. ChatGPT slog verkligen ner som en bomb i skolvärlden i vintras med många...
IT och specialpedagogik
4 nov 2022 10:40
Läser du med öronen eller ögonen?
Jag vet inte om du tycker om att läsa böcker men jag tycker att det är fantastiskt trevligt och rogivande att få sjunka ner i en skönlitterär bok. Me...